Fönster 1086 Vintage

Högisolerat inåtgående fönster

Retrodesign med modern prestanda
Sapa Fönster 1086 Vintage är ett högisolerat fönster i aluminium i gammaldags stil som passar utmärkt till äldre byggnader och i moderniserade miljöer där arkitektur från sekelskiftet sätter stilen. Fönstret har en retrodesign, dock uppfyller det alla krav på kvalitet och modern värmeisolering. Tack vare sitt slimmat och lätt utseende med smal karm och båge släpper det in maximalt med ljus.

Sapa Fönster 1086 Vintage grundar sig på Thermo 86 omtyckta konstruktion med 86 mm djupa aluminiumprofiler. Det är isolerat med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister och klarar högsta klasser på luft- och regntäthet samt har ett mycket lågt U-värde. Detta aluminiumfönster i rustik stil har bra beständighet, minimalt underhåll och lång livslängd. Det finns i utförande som fast eller inåtgående fönster med möjlighet att välja dolda gångjärn. Det finns också som blockfönster med steppat isolerglas som döljer fönsterbågen från utsidan, vilket ger fönstret mer exteriör glasyta. Fönstret kan kompletteras med spröjs och det fasta fönstret går att bocka till runda eller halvrunda former.

Fönster 1086 Vintage Standard/Blockfönster

 Gemensamt Vintage

 • Profildjup, 86 mm
 • Utföranden.  Singelfönster /parti i komb. med öppningsbart och fast fönster.
 • Beslag,  Sido-, under-, över- eller undersidohängt.
 • Gångjärn,  Dolt eller synligt.
 • Karmyttermått, Karmyttermått för olika utförande
 • Regntäthet, Klass 9A enligt EN 1220B
 • Lufttäthet, Klass 4 enligt EN 12207
 • Inbrottsskydd, Klass RC2 enligt EN 1627

Individuellt Standard/Blockfönster

 • Sapa Fönster Vintage
1086 Standard 1086 Blockfönster
 • Glastjocklek
20-64 mm 22-49 mm
 • Inbrottsskydd
Klass RC2 enligt EN 1627 -
 • Bågvikt max vikt
130 kg 100 kg

Elevationer och detaljer

A1086-1044 123
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A1086-1045 1356
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A1086-1046 6717274
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A1086-1047 12371727374
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Miljöcertifikat

Våra lösningar är certifierade genom en mängd kvalitets- och miljöcertifikat som t.ex.

 • Byggvarudeklaration
 • Byggvarubedömningen
 • SundaHus
 • P-Märkning
 • Typgodkännandebevis, med flera

Läs mer här -->

Beslagsfunktioner

Undersidohängt inåtgående

 
Stängt Vädring, underhängt Öppet sidohängt  

 

 

Fönsterbeslag Notter AL 18 alt. dolda gångjärn Notter AL18 VDL 
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438

Underhängt inåtgående

Stängt Öppet, underhängt

 

Fönsterbeslag Notter AL 18 alt. dolda gångjärn Notter AL18 VDL 
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438
Sidohängt inåtgående

Stängt Öppet sidohängt

 

Fönsterbeslag Notter AL 18 alt. dolda gångjärn Notter AL18 VDL 
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438

 

Överhängt inåtgående

   
Stängt Öppet, överhängt    

 

Fönsterbeslag Notter AL 18
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438Handtag

Aluminiumhandtag
Art.nr: Sapa 16439


Aluminiumhandtag med barnspärr
Art.nr: Sapa 16439 Barnspärr Sapa 16441

Aluminiumhandtag låsbart
Art.nr: Sapa 16438


Aluminiumhandtag
Art.nr: Sapa 16126


Aluminiumhandtag låsbart
Art.nr: Sapa 16131

Fönstrets placering i vägg

En förutsättning för att fönsterkonstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att fönstret placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Det ger goda förutsättningar för bra infästning och en väl fungerande fog. Risken för kondens minskar genom en högre yttemperatur. Fogen mellan karmprofil och vägg skall utföras som tvåstegstätning. Detta innebär en yttre regnkappa med bakomvarande luftkanal, drevning med mineralull och en invändig fog som diffusionstätning.

Anslutningar, se Elevationer och detaljer i menyn till höger.

Fönsterdimensioner

Karmyttermått för sidohängt och undersidohängt fönster (.pdf)
Karmyttermått för underhängt och överhängt fönster (.pdf) 


För mer information kontakta Arkitektsupport.

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått

Glas eller fyllningar med tjocklek: 1086 och 1086 SX 20-56 (64) mm, 1086 PX 35-55 mm.Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Infästningsprinciper

Infästning av fönster ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på fönstrets storlek.

Exempel:

   
Karminfästning
med vridankarjärn
  Karminfästning
med justerbar karmhylsa
  Karminfästning
med bult och svetsplatta

Prestanda

 • Lufttäthet.  Klass 4 enl. EN 12207.
 • Regntäthet.  Klass 9A enl. EN 12208.
 • U-värde. 1,1 W/m²K (öppningsbart Ug=0,7 W/m²K, storlek 1230x1480 mm)

Product overview

Retrodesign med modern prestanda
Sapa Fönster 1086 Vintage är ett högisolerat fönster i aluminium i gammaldags stil som passar utmärkt till äldre byggnader och i moderniserade miljöer där arkitektur från sekelskiftet sätter stilen. Fönstret har en retrodesign, dock uppfyller det alla krav på kvalitet och modern värmeisolering. Tack vare sitt slimmat och lätt utseende med smal karm och båge släpper det in maximalt med ljus.

Sapa Fönster 1086 Vintage grundar sig på Thermo 86 omtyckta konstruktion med 86 mm djupa aluminiumprofiler. Det är isolerat med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister och klarar högsta klasser på luft- och regntäthet samt har ett mycket lågt U-värde. Detta aluminiumfönster i rustik stil har bra beständighet, minimalt underhåll och lång livslängd. Det finns i utförande som fast eller inåtgående fönster med möjlighet att välja dolda gångjärn. Det finns också som blockfönster med steppat isolerglas som döljer fönsterbågen från utsidan, vilket ger fönstret mer exteriör glasyta. Fönstret kan kompletteras med spröjs och det fasta fönstret går att bocka till runda eller halvrunda former.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk