Spannmålsflak

Om Lämsystem 25 mm

Avsett för sidolämmar, bakdörrar, helhöga bakportar samt framstammar. Lämprofilerna sammanfogas med snäppfunktion, kantskoningen popnitas fast från in och utsidan. Levereras som kundanpassad färdigläm, komplett med tillbehör, eller som profiler i långlängd. I lämsystem 201-25 ingår profiler som passar olika kantlinor, stolpar, lås och gångjärn.

Lämprofilerna finns i höjder om 50, 100, 150 och 200 mm som kombineras till önskad höjd. Vissa underprofiler och kantskoningar är försedda med spår för gummilister som  används när tätning eller ljuddämpning erfordras. Profilerna finns med olika godstjocklekar från 1,8 mm till 4 mm på insidan.

Samtliga profiler som lagerförs är anodiserade. Anodiseringen ger en snygg slitstark yta som är lätt att rengöra. 

Spannmålsflak

Konfiguration enligt ovan

Framstam Sidoläm Bakläm: Nock:
Överprofil: F36035 Överprofil: F36156 Överprofil: F36156 Överprofil: F36035
Underprofil: F36150 Underprofil: F36150 Underprofil: F36150 Underprofil: F63156
Kantskoning: F36035 Kantskoning: F36166 Kantskoning:  F36167 Kantskoning: F36036
 Toppurtag: F02520 Gångjärn: F50045 Lämlås: F50500/F50200 Toppurtag: F02520
 

Täcklock: F80200/F80210

Täcklock: F80200/F80210

 
Exempel 1 sidoläm

Överprofil: F36160
Underprofil: F36150
Kantskoning: F36170
Gångjärn: F50040KH/LH
Lämlås: F19225
Täcklock: F80200/F80210

Exempel 2 sidoläm

Överprofil: F36156
Underprofil: F36148
Kantskoning: F36170
Gångjärn: F50015
Lämlås: F19225
Täcklock: F80200/F80210
Täcklist: F70082 (XBLACK)

Exempel 3 sidoläm

Överprofil: F36156
Underprofil: F36152
Kantskoning: F36167
Gångjärn: F50121
Lämlås: F50200
Täcklock: F80200/F80210

Exempel 4 sidoläm

Överprofil: F36156
Underprofil: F36152
Kantskoning: F36170
Gångjärn: F50121
Lämlås: F19225

Exempel 5 bakläm

Överprofil: F36156
Underprofil: F36150
Kantskoning: F36167
Lämlås: F50500/F50510/F50200
Täcklock: F80200/F80210

Exempel 6 framstam

Överprofil: F36035
Underprofil: F36150
Kantskoning: F36035
Toppurtag: F02520

Exempel 7 bakdörr

Kanskoning: F68790/F36036
Gångjärn: F50850
Gummilist: F70070

Profiler

Lämprofilerna finns i höjder om 50, 100, 150 och 200 mm som kombineras till önskad höjd. Vissa underprofiler och kantskoningar är försedda med spår för gummilister som  används när tätning eller ljuddämpning erfordras. Profilerna finns med olika godstjocklekar från 1,8 mm till 4 mm på insidan.

Samtliga profiler som lagerförs är anodiserade. Anodiseringen ger en snygg slitstark yta som är lätt att rengöra. 

Överprofiler

Art.nr: F36029
Art.nr: F71688
Art.nr: F36156
Art.nr: F36160
Art.nr F36159
Art.nr: F36158

Mellanprofiler

Art.nr: F36026
Art.nr: F36027
Art.nr: F36028
Art.nr: F36155
Art.nr: F36154
Art.nr: F36153
Art.nr: F38933
Art.nr: F38932
Art.nr: F36030

Underprofiler

Art.nr: F36032
Art.nr: F36033
Art.nr: F36191
Art.nr F36037
Art.nr: F36034
Art.nr: F39641
Art.nr: F36148
Art.nr: F36149
Art.nr: F36150
Art.nr: F36151
Art.nr: F36152

Kantskoning

Art.nr: F36035
Art.nr: F36036
Art.nr: F36176
Art.nr: F36177
Art.nr: F68790
Art.nr: F63156
Art.nr: F36165
Art.nr: F36170
Art.nr: F36166
Art.nr: F36183
Art.nr: F36163
Art.nr: F36167
Art.nr: F36178
Art.nr: F36048

Tillbehör

Gångjärn

Art.nr: F50059
Art.nr: F50060
Art.nr: F50040KV/KH
Art.nr: F50040LV/LH
Art.nr: F50045
Art.nr: F50046
Art.nr: F50010KV
Art.nr: F50010LV
Art.nr: F50030KV/KH
Art.nr: F50030LV/LH
Art.nr: F50025K
Art.nr: F50025L
Art.nr: F50015
Art.nr: F50020
Art.nr: F50120
Art.nr: F50121
Art.nr: F50140
Art.nr: F50150
Art.nr: F50700KV/KH
Art.nr: 50700LV/LH
Art.nr F50850
Art.nr: F50855

Lämlåsbygel

Art.nr: F19220
Art.nr: F19225
Art.nr: F19240

Pendeltapp / Justerhylsa

Art.nr: F19250
Art.nr: F19260
Art.nr: F39743

Gummilist / Täcklist

Art.nr: F70030
Art.nr: F70050
Art.nr: F70060
Art.nr: F70065
Art.nr: F70070
Art.nr: F70080
Art.nr: F70090
Ark.nr: F70062

Ändplugg / Täckplugg / Ändlock

Art.nr: F02505
Art.nr: F80200
Art.nr: F80210
Art.nr: F81304
Art.nr: F81305

Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll

Rengöring
För att bibehålla det attraktiva utseendet på produkten skall rengöring ske regelbundet. Rena produkter ger ett attraktivare utseende, bättre beständighet och funktion. Använd inte alkalier! Aluminiumprofiler är känsliga för alkalier och bör därför absolut inte utsättas för påverkan av sådana. Använd inte tvättmedel med sliptillsatser eller skrubbning med t ex scotchbrite! Risken är då stor för mekanisk påverkan. Rengöring sker alltså bäst med vanligt vatten och en svamp. Neutralt tvättmedel kan dock användas.

Underhåll
Regelbunden kontroll och justering av produkten bör göras för god funktion och lång livslängd. Rörliga delar skall hållas lätt insmorda så att de inte kärvar. Skruvar till beslag mm skall kontrolleras så att de är åtdragna och beslagen sitter i rätt position.

Lagring och hantering

För att behålla den höga finish som profilerna har vid leverans bör man tänka på följande vid lagring och hantering:

Torrt. Korrosion uppstår aldrig utan vatten.
Täckt. Bevara täckningen så länge som möjligt, den hindrar både vatten och smuts.
Tilluft. Ventilera, om det går. Tilluft hjälper att hålla torrt och snyggt.

Spaltkorrosion kan uppstå på obehandlade profiler då regn eller kondens samlas på aluminiumytor som ligger mot varandra, som t ex vid lagring och transport.
Den ger då upphov till fläckar – s k vattenfläckar – med avvikande ytstruktur.
Fläckarna är mycket svåra att ta bort, de påverkar dock inte hållfastheten.

Aluminiumprofiler bör skyddas mot stänk från svetsning och slipning,
det kan ge upphov till små fläckar som är svåra att ta bort.

Referensbilder

Product overview

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk