Om Dala Metall

DALA METALLPARTIER AB

Bildades 1983 genom Sven Broberg köpte ett konkursbo och startade upp Dala Metallpartier AB. Sven drev företaget fram till 1993 då Lars Waahler, Börje Liss och Bertil Hagström tog över företaget. 2001 gick Jobs Lars Tillgren in i företaget tillsammans med Börje och Bertil.
2016 ändrades ägandet då Börje och Bertil lämnade och nya ägare blev tillsammans med Jobs Lars Tillgren, Pär Belin och Per Bäckman. Samtidigt klev också Karlstad Byggaluminium & Montage AB tillsammans med ABAX Holding AB in i Dala Metallpartier AB. I samband med det öppnas nya större möjligheter för ett maximalt utnyttjande av vår produktionskapacitet av aluminiumprodukter i Mellansverige och Mälardalen.

DEN TRYGGA LEVERANTÖREN

DalaMetallpartier AB erbjuder trygga helhetslösningar allt från idéstöd och rådgivning till produktion, leverans, montage och service. Våra produkter är P-märkta. Vi är licensierad tillverkare av Sapa Building System, nordens ledande aluminiumbaserade byggsystem för fasader, glastak, solskydd, räcken, fönster, entrédörrar, branddörrar och skjut/vikdörrar, rulljalusier, dörrautomatik, inbrottsskydd och ståldörrar.

Dala Metallpartier AB har kontroll över samtliga led från projektering till installation och svarar för att den produkt du beställer uppfyller sin funktion på ett riktigt sätt. Upphandlingen blir enklare när en och samma underleverantör tar det fulla ansvaret. Lång erfarenhet av arbete med aluminium och glas gör att vi kan ge dig svar både på de frågor du ställer och de du borde ställa. P-Certifikat och CE-märkning. För att säkerställa kvaliteten i alla led är våra produkter är kvalitetsmärkta med P-märkning och CE-märkning.