Industriräcken

Räcken, anpassade till Sapa Golvsystem, tillverkas som färdiga komponenter för snabb, säker och enkel montering på plats. Vårt produktsortiment innebär ett flexibelt system som erbjuder många möjligheter till anpassning efter aktuella behov och förhållanden.
Justerkapning av räcken utförs på plats, ingen svetsning behövs och alla delar popnitas eller skruvas samman. Anodisering av aluminiumprofilerna ger våra industriräcken ett förstärkt korrosionsskydd som gör att de behåller sin goda kondition genom åren. Någon ytterligare efterbehandling av räckets yta behövs därför inte.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk