SFG 250/60-SH

Slät hålad

Bredd: 250 mm
Höjd: 60 mm
Längd: 6500 mm
Vikt: 16,6 kg/m2
Material: 6060F22-T6

Hålstorlek 10x26mm med ett cc-avstånd på 20mm. 

lx: 74,75 x 104 mm4
Wx: 20,87 x 103 mm3

2890 mm 2520 mm

Ej lagerhållen profil

Product overview

Bredd: 250 mm
Höjd: 60 mm
Längd: 6500 mm
Vikt: 16,6 kg/m2
Material: 6060F22-T6

Hålstorlek 10x26mm med ett cc-avstånd på 20mm. 

lx: 74,75 x 104 mm4
Wx: 20,87 x 103 mm3

2890 mm 2520 mm

Ej lagerhållen profil

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk