SFT 300/35-RH

Tvärräfflad hålad

Bredd: 300 mm
Höjd: 35 mm
Längd: 6500 mm
Vikt: 5,3 kg/m
Material: 6060F22-T6

lx: 23,80 x 104 mm4
Wx: 10,94 x 103 mm3

1330 mm


Ej lagerhållen profil

Product overview

Bredd: 300 mm
Höjd: 35 mm
Längd: 6500 mm
Vikt: 5,3 kg/m
Material: 6060F22-T6

lx: 23,80 x 104 mm4
Wx: 10,94 x 103 mm3

1330 mm


Ej lagerhållen profil

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk