Gulve til forhøjede tæthedskrav

Tætnende gulvprofiler er specielt velegnede til brug ved overdækning af bassiner og kanaler, f.eks. på rensningsanlæg, hvor der anvendes aerosoldannende teknologi.

Det tætnende gulvprofil forhindrer, sammen med en undertryksskabende procesventilation, at aerosoler, der indeholder bakterier og andre mikroorganismer, spredes i lokalerne. Samtidig forbedres mulighederne for at genanvende gasserne som drivmiddel eller til opvarmning. Eftersom systemets luftlækage er kendt, bliver det nemmere at dimensionere procesventilationen, således at man opnår det korrekte undertryk på overdækningens underside. Om nødvendigt kan man let åbne overdækningen hvor som helst.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Please choose your language