Lackering

Lakering tilbyder et ubegrænset farvevalg med særdeles god kuløroverensstemmelse. Pulverlakering er den klart dominerende lakeringsmetode i dag. Pulverlakering udføres med polyesterpulver i en lagtykkelse på cirka 60 µm, eller som vådlakering i cirka 25 µm. Der findes stort set ingen begrænsninger, når det gælder kulører. RAL og NCS-S skalaerne tilbyder et stort antal kulører.

Profiler gennemgår ni trin før lakering:

1. Alkalisk afvaskning
2. Skylning
3. Bejdsning
4. Skylning
5. Afoxidering
6. Skylning
7. Kromatering
8. Skylning
9. Tørring

Forbehandling
For at opnå den rette kvalitet på den lakerede overflade er det vigtigt, at både forbehandling og påføring af lakken samt den efterfølgende hærdning udføres korrekt. Når man vil opnå maksimal vedhæftning og holdbarhed er forbehandlingen af afgørende betydning. Den består normalt af affedtning og bejdsning af overfladen, efterfulgt af en kromfri, kemisk behandling. Forbehandlingen afsluttes med, at profilerne skylles i deioniseret vand. Forbehandlingen giver den absolut bedste korrosionsbestandighed og vedhæftning ved lakering af produkter, som skal anvendes udendørs.

Lakering
Det forbehandlede profil dækkes med polyesterpulver. Pulveret, en polyester, påføres på profilet ved elektrostat- eller friktionsopladning, og derefter hærdes pulveret i ovn ved 180 °C. Pulverlakker påføres og hærder uden nogle opløsningsmidler. Ventilationsluften fra pulverpåføringen renses i effektive rensningsanlæg. Pulver, der ikke rammer profilerne, håndteres i et genbrugssystem og føres tilbage til sprøjtepistolen.

Malingssortiment lakering
Sapa arbejder med alle de laktyper, som efterspørges: foruden traditionel pulverlak blandt andet strukturlak, metallic og klar lak. Til pulverlakering anvendes polyesterpulver, og til vådlakering som regel alkydlakker. Med lakering er der praktisk talt ingen begrænsninger, når det gælder maling og kulører. Vi kan tilbyde de kulører, som er angivet i NCS-S- og RAL-skalaerne.