Aluminium på to minutter

Aluminiums egenskaber

Vægt

Aluminiums massefylde er 2,7 g/cm3, omkring en tredjedel af ståls.

Styrke

Aluminiumlegeringer har trækstyrker på mellem 70 og 700 MPa. De mest almindelige legeringer til ekstrudering: 150–300 MPa.

Til forskel fra de fleste ståltyper bliver aluminium ikke sprødt ved lave temperaturer, tværtimod stiger styrken. Ved høje temperaturer falder styrken. Ved konstante temperaturer over 100 °C påvirkes styrken i så stor udstrækning, at man må tage særligt hensyn til dette i konstruktionsfasen.

Længdeudvidelse

Aluminium har en relativt høj længdeudvidelseskoefficient sammenlignet med andre metaller. I visse konstruktioner er det nødvendigt at tage højde for det.

Formbarhed

Ud over at aluminium kan ekstruderes, kan det også valses og bukkes i såvel varm som kold tilstand.

Bearbejdning

Aluminium er let at bearbejde med de fleste bearbejdningsmetoder: fræsning, boring, skæring, stansning, drejning og bukning. Energiforbruget ved bearbejdning er lavt.

Samling

Funktioner til samling indbygges ofte i profilerne. Desuden er der velafprøvede metoder til svejsning (smeltesvejsning og Friction Stir Welding), limning og tapesamling.

Ledningsevne

Aluminium har en særdeles god evne til at lede varme og elektricitet. En aluminiumleder vejer omkring halvt så meget som en kobberleder med samme overføringskapacitet.

Refleksionsevne

Aluminium har en god refleksionsevne for såvel synligt lys som varmestråling.

EMC-afskærmning

Tætte aluminiumbokse udelukker eller skærmer effektivt for elektromagnetisk stråling.

Korrosionsbestandighed

Når aluminium reagerer med luftens ilt dannes der et meget tyndt oxidlag, på kun nogle få hundrededele µm (1 µm er 1 tusindedel millimeter). Laget er tæt og giver en særdeles god korrosionsbeskyttelse. Hvis oxidlaget bliver beskadiget, gendannes det spontant.

Ved anodisering øges oxidlagets tykkelse – den naturlige korrosionsbeskyttelse forstærkes.

Aluminium har særdeles god bestandighed i neutrale og moderat sure miljøer. I stærkt sure og basiske miljøer er korrosionshastigheden høj.

Umagnetisk materiale

Aluminium er et umagnetisk (egentlig paramagnetisk) materiale.

Ugiftigt

Aluminium er næst efter ilt og silicium det mest almindelige stof i jordskorpen, og aluminiumforbindelser forekommer naturligt i vores fødevarer.