P-mærkning

Kvalitetssäkring genom P-märkning


Sapa Byggsystems produkter är genom Godkännandebevis 14 45 02 certifierade enligt SPCR 005, reglerna för P-märkning. Dessa omfattar kvalitetssäkring av konstruktion, tillverkning och montage av fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall.

Godkännandebeviset innebär att produkterna har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler, Boverkets Konstruktionsregler och P-märkningsreglerna SPCR 005. För den kvalitetsansvarige underlättar det mycket, att det finns ett certifikat från ett oberoende certifieringsorgan som styrker produkternas egenskaper.

För att få rättighet att märka produkterna måste tillverkaren ha en godkänt system för egenkontroll och ett kontrollavtal med SP, som genomför en övervakande stickprovskontroll.

För att säkerställa kvalitetssäkringen i hela kedjan från försäljning, konstruktion, tillverkning och montage finns även möjlighet till P-märkning av montaget.
Montaget är en mycket viktig del för produkternas egenskaper, varför kvalitetssäkrat montage med utbildade montörer och dokumenterad egenkontroll ger den bästa förutsättningen för ett bra resultat.

SP:s hemsida, redovisas kvalitetssäkring av konstruktion, tillverkning och montage av fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall, med länk till regler för P-märkning SPCR 005.

* = Kompletterande information