MAX IV Lab, Lund

MAX IV LAB

Arkitektens beskrivelse
I 2010 blev FOJAB arkitekter valgt efter parallelle opgaver til at designe og projicere universitetets synchrotronlysystem MAX IV. Vores ambition har været, at den højteknologiske proces skal afspejles i anlæggets udvendige og indvendige design. For den rumlige organisation er der fokus på forskernes funktionelle krav til planten samt egenskaberne for stedet og omgivelserne. Alle forskellige bygningsdele har specifikke designkrav med hensyn til funktion, omfang og levetid. Nogle er skræddersyede, mens andre har generel design til at imødekomme endnu ikke fuldt definerede behov. De underjordiske dele er bygget i tunge dimensioner af armeret beton og udgør en træg masse, der begrænser udbredelsen af omgivelsesvibrationer, giver temperaturstabilitet og beskyttelse mod uønsket stråling, der lækker ud i omgivelserne.

Kontorbygningen er bygget med stålramme med facade af forsænkede hvidlakerede aluminiumskabe og vindueskarme i to niveauer pr. Etage. Vindueslisten har en udvendig vandret solskærm af hvidlakeret aluminiumsplade. Kontorbygningen dominerer laboratorierne ved at bygge bro over den store elektronopbevaringsring og lægge et ben på indersiden af ringen. Designideen er, at kontorbygningen skal udtrykke højteknologiske operationer, og at den skal farvelægge facaderne på laboratoriebygningerne i hvid beton, mens den adskiller sig i størrelse og materialeudtryk.

Det store eksperimentelle hallloft med sin børstede aluminiumsoverflade, kontorbygningens hvide pladeplader med vandret solafskærmning for vinduer og de andre betonhvide facader på de andre bygninger sammen med det rullende landskab gør MAX IV-laboratoriet til et karakteristisk vartegn ved Lunds nordlige indgang. Hele anlægget er miljøcertificeret i henhold til Miljøbygningsguld, Green Building og kontorbygningen i henhold til BREEAM SE Outstanding.

Building: MAX IV. Location: Lund, Sweden.
Building year: 2010-2014
Architect: FOJAB arkitekter
Fabricator: Alab Aluminiumsystem AB
Developer: PEAB Sverige AB

Facades: Sapa Facade 4150 and 4150 SX.
Doors: Sapa Door 2074.
Windows and smoke ventilation windows: Sapa Window 1074.
Surface treatment, colour: Powder coating RAL 9003, RAL 7022

Photographer: Hans Bonnevier. Air photo: Perry Nordeng

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Please choose your language