[Fokus] Bæredygtighed

Et skoleeksempel på bæredygtigt design

14 jan 2020

Store glasflader, dagslys og udsyn er de bærende elementer i Norges grønneste skole. I den prisbelønnede bygning, hvor det nye Horten gymnasium har til huse, har naturmaterialer og dristige miljøvalg sat standarden for fremtiden.

More details>

Ønskes: Gammelt metal til nye produkter

22 nov 2019

Omsmeltning af et aluminiumprodukt, der har udtjent sin levetid, bidrager til bæredygtighed. Men hvad med omsmeltning af processkrot? Hvordan påvirker dette skrot CO2-regnskabet? Et af de bedste argumenter for aluminium er dets gode genvindingsegenskaber. Aluminium kan i princippet omsmeltes og genbruges i én uendelighed, og det kræver kun 5 % af den energi, som er nødvendig til produktionen af primæraluminium. Og 75 procent af alt det aluminium, som er produceret, er stadig i brug.

More details>

Bæredygtige glasfacader

22 nov 2019

Bæredygtighed er gået fra at være en trend til at blive en slags gylden regel for livet på jorden. Det går ud på, at vi er nødt til at leve på en måde, som sikrer, at vi får, hvad vi har brug for, uden at skade andre mennesker eller naturen. At bidrage til en bæredygtig udvikling går ud på at imødekomme dagens behov uden at ødelægge mulighederne for, at kommende generationer kan få deres behov dækket. Byggebranchen står i dag for en stor andel af det globale udslip samt energi- og ressourceforbrug. Det siger sig selv, at tiltag der gennemføres her, har stor betydning for miljøet. Der findes derfor en række standarder, som danner grundlag for at vurdere en bygnings bæredygtighed baseret på en livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment /LCA).

More details>

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Please choose your language