Dokumenteret cirkulær bæredygtighed – En kerneværdi for SAPA byggesystemer

17-01-2023

Dokumenteret cirkulær bæredygtighed – En kerneværdi for SAPA byggesystemer

Fra januar 2023 indføjedes et krav i Bygningsreglementet (BR18) om en LCA - Livscyklusanalyse for alle nybyggerier. Det betyder, at bygherrer og entreprenører nu skal dokumentere bygningens CO2-belastning gennem hele dens livscyklus. "At produkter i dag kan dokumenteres med en dynamisk EPD er yderst relevant for denne dokumentation" siger Jan Møller Madsen, salgschef for SAPA i Danmark.

SAPA er leverandør af højisolerede profilsystemer i aluminium til opbygning af glasfacader, døre, vinduer og skydedørsløsninger til klimaskærmen.

Ved at byggebranchen stræber efter en positiv trend, hvor cirkulær økonomi med genbrug og genanvendelse altid er i fokus, kan vi sammen skabe gode effekter på miljøet, tilføjer Jan.

"Bæredygtighed skal være kodeordet gennem hele planlægnings- og byggeprocessen og for at sikre dette er dokumentation en hjørnesten, som nu også bliver et krav i Bygningsreglementet"

Han mener, at en dokumenteret livscyklusanalyse for produkter og materialer har højeste prioritet, når man starter processen til et nybyggeri. Her spiller EPD´en en væsentlig rolle, og SAPA ser dette som et centralt punkt i deres arbejde med cirkulære aluminiumsprodukter.

"En EPD er et dokument, hvis indhold er defineret og reguleret i henhold til internationale standarder. Den giver transparent information om produktets miljøpåvirkning og er tredjepartsverificeret. I en dynamisk EPD kan du beregne ud fra de nøjagtige mål og vægt på det konkrete produkt og dermed beregne den præcise miljøbelastning af dette. Det er en væsentlig forbedring i forhold til en standard EPD, kun baseret på et standardelement”, siger Jan.

Dynamisk EPD – en grundsten hos SAPA

SAPA byggesystemer produceres i dag i cirkulært ”lavcarbon” Hydro CIRCAL aluminium, genanvendt aluminium fra udtjente byggeprodukter, dokumenteret med en dynamisk EPD. Herigennem sikres korrekt information om miljøpåvirkningen gennem hele produktets livscyklus.
Jan fortsætter med at beskrive vigtigheden af at følge reglerne og målet om CO2-neutralitet.

”Når vi i SAPA udvikler produkter og processer, er det med målet om videst muligt CO2-neutralitet i øje. Med fokus på at skabe bæredygtige bygninger for fremtiden. Vi ved, at befolkningstallet stiger og at vi lever længere, derfor har vi også brug for bæredygtige bygninger og boliger."

Det fremgår af de nye krav i Bygningsreglementet (BR18) at bygninger over 1000m2 via en dokumenteret livscyklusanalyse (LCA) fremover skal overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-ækv /m2/år. Ved brug af SAPA´s software TechDesign kan en lav CO2-belastning for aluminiumsprodukter dokumenteres ved brug af Hydro CIRCAL. Hvilket Jan afslutningsvis mener er et centralt punkt for at bidrage til udviklingen mod mere bæredygtigt byggeri.