Hvad adskiller en branddør fra en almindelig dør?

02-07-2020

Hvad adskiller en branddør fra en almindelig dør?

Branddøre er et af de vigtigste brandsikkerhedsprodukter i en bygning. De forhindrer flammer og røg i at spredes i bygningen, og er afgørende for, at evakuering foregår på en sikker og tryg måde for beboere, besøgende og ansatte i nødsituationer. Kort sagt er branddøres formål at hindre eller forsinke udbredelsen af branden.

Men hvad adskiller egentlig en branddør fra en almindelig dør? Det nytter eksempelvis ikke at sætte et brandglas i en almindelig dør, og tænke, at nu har du en branddør. Dørene skal opfylde en række krav. Disse krav findes i forskellige klassificeringer.

Døre i forskellige klassificeringer

Der er flere klassificeringer knyttet til branddørens ydelse. Hver klassificering beskriver en ydelse inden for røgmodstand, isolation og brandmodstand, sædvanligvis 30, 60, 90 og 120. Tallene er tidsangivelser, som angiver, hvor mange minutter døren kan forsinke branden, før den bryder igennem.

Glas, som ikke har brandmodstandsevne, er:

  • Floatglas
  • Lamineret glas
  • Hærdet glas

En dør som stopper flammer

Den største forskel mellem en branddør og en almindelig dør er, at branddøren tåler ekstrem varme. Vores branddøre er fremstillet af aluminium, et metal med smeltepunkt på omkring 660 grader. Under en brand vil temperaturen stige op mod 900-1000 grader celsius. Derfor har en branddør brug for ekstra forstærkninger ud over glas med brandmodstandsevne.

Branddøren har ekstra forstærkninger

Ved brand og høj varme vil profilerne udvide sig, og aluminium smelte i løbet af 10 minutter. For at branddøren kan holdes på plads og fungere flammestoppende i for eksempel brandklasse EI 60, er den sikret med ekstra forstærkninger, sådan at den holder i de resterende 50 minutter:

  • Brandglassene sikres med stålclips.
  • Døren bagkantsikres, således at den ikke falder ud af karmen.
  • Døren overkantsikres mod karmen, således at den holdes på plads.

Undgår varmegennemtrængning

Der placeres en branddug på bagsiden af låsekassen. Der anvendes forskellige typer materiale til at tætne hulrummene i profilerne:

  • I en branddør i brandklasse EI 30 bruges stenuld som isolering inde i profilerne.
  • I en branddør i brandklasse EI 60 bruges et specielt komprimeret materiale, som køler indvendigt i profilerne.

Låsekassen er et svagt punkt på døren, ud over at der ikke er plads til brandisolering i denne del af profilen, er der også større varmegennemgang, da låsekassen er fremstillet af stål der er særdeles varmeledende. Af denne årsag er detaljer som at placere en brandhæmmende dug på bagsiden af låsekassen et væsentligt element i Sapas branddøre.

Test af branddøre

I dag findes der et enormt udvalg inden for branddøre. Vær opmærksom på, at branddøre ofte sælges som komplette døre og dørpartier inklusive dørkarm og nødvendige tillægsartikler, som holder døren på plads. Det er for at være sikker på, at døren holder den brandmodstandsevne, som er oplyst, da dørsættet er testet som et komplet parti.

Det er et lovkrav for producenter af branddøre at bevise, at branddørene fungerer som oplyst og i henhold til kravene. Det sker sædvanligvis ved hjælp af tests udført af en uafhængig tredjepart. En sådan test udføres ved, at et dørsæt bygges ind i en passende konstruktion, og der udføres en officiel brandtest for at afgøre, hvor længe produktet modstår brand. Denne test giver garanti for funktionen af netop dette dørsæt.

Designet og formålet med en branddør er ligesom andre døre til daglig brug. Men hvis der skulle opstå brand, vil branddøren udføre sin primære opgave, som er at beskytte liv og den bygning som branden opstår i, såvel som omkringliggende bygninger.