Materiale

Lavemissionsaluminium certificeret med miljøvaredeklaration (EPD)

Aluminium produceret med vedvarende energi

Indtil de aluminiumlegeringer, vi bruger, er fuldt ud fremstillet af udtjente materialer, begrænser Hydro sine produkters miljøpåvirkning ved hjælp af kulstoffattigt Hydro Aluminium.

Det er et primæraluminium, der genererer et CO2-aftryk på kun 4 kg CO2 pr. kg aluminium, hvilket er langt under det europæiske gennemsnit på 6,7 kg CO2. Det er skabt med moderne teknologi og ved hjælp af vedvarende energi fra vand-, vind- og solkilder. Det betyder, at vi kan producere et kulstoffattigt primæraluminium, som er bedre og mere miljøvenligt end hidtil.

Garanti for et lavere CO2-aftryk

Som for Hydro CIRCAL er produktionsprocessen for kulstoffattigt Hydro Aluminium fuldt sporbar og certificeret af det uafhængige eksterne organ DNV-GL, som garanterer de lave kulstofemissioner. Vi certificerer, at de dedikerede dele af vores produktion lever op til de højeste standarder, også ud fra et klimaperspektiv.

4 kg CO2 pr. kg aluminium er det maksimalt tilladte CO2-aftryk for dette produkt. Dette tal omfatter den samlede udledning fra minedrift, raffinering, transport, elektricitet, anodisering, smeltning og støbning.


For at være virkelig bæredygtige mener vi hos SAPA, at vi skal se ud over vores egne vægge og vores egen virksomhed. Ud over at tilbyde materialer med lavt kulstofindhold driver vi derfor, på alle niveauer, vores forretning så bæredygtigt som muligt. SAPA har en holistisk tilgang til bæredygtighed og handler inden for tre hovedområder. Læs mere om dem nedenfor.

Reduktion af CO2-udledningen i brugsfasen

Reduktion af forudgående og indlejrede udledninger

Det store billede