Solavskärmning

SAPA Solavskärmning 4550

Wing

Vingformade sollameller

Beskrivning

SAPA Solskydd 4550 Wing kompletterar vårt fasadsystem 4150 på ett enkelt och estetiskt sätt. Formen för tankarna till aerodynamik där profilen möter ljuset och vindet på ett mjukt sätt. Wing, monterad som obruten linje ger en minimal sektionsindelning.

Det finns stora möjligheter att formge solskydden. De kan göras visuellt obrutna eller med tydliga sektionsindelningar. Ytbehandling kan ytterligare framhäva profilens form och uttryck. Vårt dekorprofilprogram till bärprofilerna förstärker ytterligare karaktären på huset.

Broschyrer
SAPA 4550 Wing_DataSheet_SE.pdf

Produktfördelar

UTFÖRANDE

  • Vertikalt eller horisontellt
  • Montering. Självbärande eller som sekundär konstruktion på annan bärande stomme

DESIGN

  • Lameller. 190 respektive 300 mm breda
  • Monteringsbeslag. Finns för vinklar 0°, 15°, 30° respektive 45°

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Utföranden

Utförande 1 och 3: Friliggande lameller monteras direkt på bärprofilen, vilken kan ställas vertikalt eller horisontellt. Den vertikala linjen kan ytterligare förstärkas genom montage av dekorprofiler hämtade från Sapa Fasad 4150 och dess Expressive-familj.

Utförande 2: Friliggande lameller monteras direkt på den vertikala bärprofilen med s.k. obruten linje. Detta ger en tydlig riktning.

Utförande 4: Utförande 4: Lamellerna skruvas till änd-/gavelprofiler, vilket möjliggör prefabricering av sektioner. Sektionerna monteras vertikalt på bärprofiler av aluminium. Detta utförande ger ett stramt och homogent intryck och en tydlig visuell profil.

Utförande 1: Vertikalt

Utförande 2: Vertikalt

Utförande 3: Horisontellt

Utförande 4: Vertikalt

Montageprinciper

Sapa Solskydd 4550 Wing ger stor valfrihet med möjlighet att tillföra och förstärka arkitektoniska värden. Vi projektanpassar när det behövs. Detaljlösningar och genomarbetade avslut är viktiga. Helheten avgör vilken lösning som är bäst. Alla hus är unika genom placering, verksamhet och arkitektur.

Vertikalt montage
Självbärande konsol
Obrutna lamell-linjer

 

Vertikalt montage
Mot Add-profil
Obrutna lamell-linjer

Vertikalt montage
Självbärande konsol
Brutna lamell-linjer

Vertikalt montage
Hängande konsol
Brutna lamell-linjer

Vertikalt montage
Markfundament
Brutna lamell-linjer

Horisontellt montage
Konsol med dragstag
Brutna lamell-linjer

ELEVATIONER OCH DWG-DETALJER

Här kan du enkelt ladda ner elevationer och sektioner i .dwg-/.dxf-format:
1. Välj utförande genom att klicka på önskad text över elevationerna.
2. Klicka sedan på elevationen som är aktuell för dig.
3. Nedanför syns nu en lite större elevation med klickbara siffror. Klicka på valfri siffra för att komma åt sektionen (cross section). Ibland finns det flera sektioner som du når genom att skrolla till höger.
4. Du kan ladda ner valfri DWG- eller DXF-fil, en för varje sektion. (Save as dwg/dxf)
5. Du kan även klicka på sektionen så blir den större samt kompletteras med måttsättning och artikelnummer.

A4550-1008 2
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1001 1
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1002 1
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1007 3
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1005 3
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1006 3
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1004 4
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details