Solavskärmning

SAPA Solavskärmning 4550

Bow

Bågformade sollameller

Beskrivning

SAPA Solskydd 4550 Bow kompletterar vårt fasadsystem 4150 på ett enkelt och estetiskt sätt. Den spänstiga bågformen ger en lätthet åt fasaden. Formen reflekterar solljuset och kan ge indirekt, mjuk belysning i rummet.

Det finns möjligheter att formge solskydden med t ex tydliga sektionsindelningar. Ytbehandling kan ytterligare framhäva profilens form och uttryck. Vårt dekorprofilprogram till bärprofilerna förstärker ytterligare karaktären på huset.

Broschyrer
SAPA 4550 Bow_DataSheet_SE.pdf

Produktfördelar

UTFÖRANDE

  • Vertikalt eller horisontellt
  • Montering. Självbärande eller som sekundär konstruktion på annan bärande stomme.

DESIGN

  • Lameller. 190 respektive 300 mm breda
  • Monteringsbeslag. Finns för vinklar 0°, 15°, 30° respektive 45°

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Utföranden

Utförande 1, 2 och 3: Friliggande lameller monteras direkt på bärprofilen, som kan ställas vertikalt eller horisontellt. Den vertikala linjen kan ytterligare förstärkas genom montage av dekorprofiler hämtade från Sapa Fasad 4150 och dess Expressive-familj.

Utförande 4: Lamellerna skruvas till änd-/gavelprofiler, vilket möjliggör prefabricering av sektioner. Sektionerna monteras vertikalt på bärprofiler av aluminium. Detta utförande ger ett stramt och homogent intryck och en tydlig visuell profil.

Utförande 1: Vertikalt

Utförande 2: Vertikalt

Utförande 3: Horisontellt

Utförande 4: Vertikalt

Montageprinciper

Sapa Solskydd 4550 Bow ger stor valfrihet med möjlighet att tillföra och förstärka arkitektoniska värden. Vi projektanpassar när det behövs. Detaljlösningar och genomarbetade avslut är viktiga. Helheten avgör vilken lösning som är bäst. Alla hus är unika genom placering, verksamhet och arkitektur.

Vertikalt montage Självbärande konsol Brutna lamell-linjer

Vertikalt montage Hängande konsol Brutna lamell-linjer

Vertikalt montage Markfundament Brutna lamell-linjer

Horisontellt montage Konsol med dragstag Brutna lamell-linjer

ELEVATIONER OCH DWG-DETALJER

Här kan du enkelt ladda ner elevationer och sektioner i .dwg-/.dxf-format:
1. Välj utförande genom att klicka på önskad text över elevationerna.
2. Klicka sedan på elevationen som är aktuell för dig.
3. Nedanför syns nu en lite större elevation med klickbara siffror. Klicka på valfri siffra för att komma åt sektionen (cross section). Ibland finns det flera sektioner som du når genom att skrolla till höger.
4. Du kan ladda ner valfri DWG- eller DXF-fil, en för varje sektion. (Save as dwg/dxf)
5. Du kan även klicka på sektionen så blir den större samt kompletteras med måttsättning och artikelnummer.

A4550-1013
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1009 3
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1015 3
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1011 3
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1017 4
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details