Inbrottsskydd

RC2 / RC3

Dörr 2086/ Glasparti 3086 / Fast fönster 1086 - RC2/ RC3

Välisolerat inbrottsskyddande dörrparti , glasparti och fast fönster

Beskrivning

Med vårt dörrsystem 2086 kan vi erbjuda marknaden en glasad inbrottsskyddande dörr som ser lika elegant ut som en vanlig dörr. Skillnaden är att den inbrottsskyddande dörren kompletteras med glas, lås och fyllningar som klarar kraven på inbrottsskyddet för resp. klass. Dörrarna kan utföras som inåt- eller utåtgående och med smal-eller modulprofil. Kombination av glas och fyllningar i dörrpartiet kan utföras enligt önskemål. Klassning av inbrottsskyddande dörrar görs enligt EN 1627.

Broschyrer

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Fri öppning

Dörrar och entréer bör utformas med tillräckligt utrymme (fri öppning) för persontrafik och rullstolsbundna. Beakta gällande normer och krav.

Anslagsgående dörr

A = Fri öppning
B = Karmyttermått
C = Väggöpppning
E = 67 mm alt. 70 mm med utbytbart anslag

Glas

Glastyp och tjocklek skall uppfylla vald skyddsklass.

För mer information kontakta Arkitektsupport

Fyllningar

Vissa delar av partiet kan eller måste förses med fyllning. Fyllningen skall uppfylla vald skyddsklass. Ange vilket ytskikt partiet ska ha t ex aluminiumplåt eller rostfri plåt.

För mer information kontakta Arkitektsupport

Tröskel

Inbrottsskyddande dörrar utförs alltid med tröskel. Anslutningar mot dörrblad skall utföras med anslag. Beakta gällande normer och krav.

Tröskel. Se Elevationer och detaljer.

Skydd mot klämskador

För att minska risken för personskador genom klämning i dörrens bakkant har vi en godkänd lösning med utanpå monterad skyddsrulle med duk. Athmer Fingerschutz är egentligen framtagen och godkänd att montera på branddörrar Sapa Dörr 2086 EI 30, men passar även på icke brandklassade dörrar och inbrottskyddande dörrar

Beakta gällande normer och krav.

Mer information om Athmer Fingerschutz på Sapa Dörr 2086 finns här.

ELEVATIONER OCH DWG-DETALJER

Här kan du enkelt ladda ner elevationer och sektioner i .dwg-/.dxf-format:
1. Välj utförande genom att klicka på önskad text över elevationerna.
2. Klicka sedan på elevationen som är aktuell för dig.
3. Nedanför syns nu en lite större elevation med klickbara siffror. Klicka på valfri siffra för att komma åt sektionen (cross section). Ibland finns det flera sektioner som du når genom att skrolla till höger.
4. Du kan ladda ner valfri DWG- eller DXF-fil, en för varje sektion. (Save as dwg/dxf)
5. Du kan även klicka på sektionen så blir den större samt kompletteras med måttsättning och artikelnummer.

A2086-1035 212223246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1036 21222467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1037 1221222324356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1038 122122243667
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1039 12356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INFÄSTNINGSPRINCIPER

Infästningsprinciper

Infästning av dörrparti ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på partiets storlek.

Exempel:

Karminfästning med
dubbla skruvar

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

Karminfästning med
bult och svetsplatta

Karminfästning med
skruv