Fasader / glastak

SAPA 4150

Isolerad

Flexibelt fasadsystem

Beskrivning

4150 Fasadsystem består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna.

Profilerna finns med ett flertal olika djup. De är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och sammanfogas med dolda förband. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

Denna produkt är tillverkad av Hydro CIRCAL® återvunnet aluminium. Läs mer här

Broschyrer
SAPA Fasadkomplement
Sapa Fasad Dekorprofiler
SAPA 4150_DataSheet_SE.pdf
Brochure_Recycling_SAPA_SE.pdf
SAPA 4150 facade, 3-glass, coated - EPD summerad.pdf

Produktfördelar

UTFÖRANDE

  • Välisolerade profiler.
  • Fyra fönstersystem både inåt- och utåtgående.
  • Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.

PRESTANDA

  • Brandskydd. Kan utföras i brandteknisk klass E 30, EI 15 eller EI 30.
  • Inbrottsskydd: Inbrottsskydd RC2/RC3 enligt EN 1627
  • Klassificerad. Enligt gällande EN-standarder.

DESIGN

  • Stomprofiler i flera former. Rektangulära (35-300 mm profildjup), I- och T-profiler ger stor frihet för interiör gestaltning.
  • Brett sortiment av dekorprofiler för exteriör formgivning.

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Fyllning

För mer information kontakta Arkitektsupport

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Glastjocklek 23-48 mm

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Öppningsbara enheter

Fasadsystemet kan enkelt kompletteras med fönster och dörrar. Fönsterkarmarna är speciellt anpassade till glasfalsen i fasadsystemet för enkelt montage. Fönstersystem 1086 kan utföras som undersidohängt, under-, över- och sidohängt, inåtgående. Fasadfönster 4074 utåtgående glidhängt beslag för horisontellt eller vertikalt utförande.

Dörrsystem 2086 finns för inåt- respektive utåtgående samt enkel- och dubbeldörrar där karmprofilen är specialanpasad till glasfalsen i fasadsystemet för enkelt montage.

Fönster 1086, inåtgående

- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Sido-, under- eller överhängt
- Undersidohängt
- Fals för 2-och 3-glas

 

Fönster 1086 utåtgående

- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Sido-, under- eller överhängt
- Fals för 2-och 3-glas

 

Blockfönster 1086 inåtgående

- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Sido-, under- eller överhängt
- Undersidohängt
- Fals för 2-glas

 

Fasadfönster 4074, utåtgående

- Profildjup 88 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Glidhängt horisontellt
- Glidhängt vertikalt
- Fals för 2-glas

 

Dörrar 2086 SX

- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Inåt- eller utåtgående
- Enkel- eller pardörrar
- Fals för 2-och 3-glas

Fasadkomplement

Uppfattningen om hur en glasfasads yttre visuella fog bäst gestaltas varierar från formgivare till formgivare. Vi har två olika dekorprofilsystem: Add och Expressive.

Add erbjuder inte bara en gestaltningsmöjlighet med sina synliga fästelement och sitt karakteristiska spår utan även ett flexibelt konsolsystem för infästning av solavskärmningar, åskledare, stuprör, hängrännor, skyltar och belysning.

Expressive ger dig som kreatör stor frihet att låta ljus och skugga spela över fasaden. Det går också att få egen design på dekorprofiler om så önskas.

Add, dekorprofiler

Add basprofil 42693 med gerad anslutning.

Add basdekorprofil 42693 kompletterad med kulörprofil.

Add basdekorprofil 42693 med kraftfull skruvinfästning.

 

Add, konsolsystem

Add basdekorprofil 42693 med stuprör

Add basdekorprofil 42693 med åskledarkabel

Add basdekorprofil 42693 anslutning solavskärmningar

 

Expressive, dekorprofiler

Expressive flänsprofil 42695 horisontellt kombinerat med 42227 vertikalt

Expressive dekorprofil 68827 horisontellt kombinerat med vingprofil 68823 vertikalt

Expressive flänsprofil 42695 i kombination horisontellt och vertikalt

Expressive T-profil 68819 i kombination horisontell och vertikalt

Expressive U-profil68827 i kombination horisontell och vertikalt

Expressive Pyramidprofil 42813 horisontell kombinerat med 42811 vertikalt

U-värden glasfasader

Formel för beräkning av fasadens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Ufasad = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg ) / ( Ag + Af )

För mer information kontakta Arkitektsupport

ELEVATIONER OCH DWG-DETALJER

Här kan du enkelt ladda ner elevationer och sektioner i .dwg-/.dxf-format:
1. Välj utförande genom att klicka på önskad text över elevationerna.
2. Klicka sedan på elevationen som är aktuell för dig.
3. Nedanför syns nu en lite större elevation med klickbara siffror. Klicka på valfri siffra för att komma åt sektionen (cross section). Ibland finns det flera sektioner som du når genom att skrolla till höger.
4. Du kan ladda ner valfri DWG- eller DXF-fil, en för varje sektion. (Save as dwg/dxf)
5. Du kan även klicka på sektionen så blir den större samt kompletteras med måttsättning och artikelnummer.

A4150-1028 1011161777172737374
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1029 110163
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1030 1101116177
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1024 10141721222331323334414243
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1025 1111316234
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1026 10168
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1027 1101635051
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1018 110111213131415162212234566162636471727374818284
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1019 1101112131417234566162636471727374818284
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1020 110151623456
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1021 1101112131416181922122345661626364717273748182849
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1022 110111213141718182345661626364717273748182849
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4150-1023 110161919359
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Teknisk information

Ange rätt material

Nu kan ni göra en liten och enkel insats som har en stor miljöpåverkan. Genom att inkludera nedan tilläggstext i er specifikation bidrar ni till ett mer miljövänligt byggande och säkerhetsställer att ert projekt får det bästa möjliga materialet vi kan erbjuda:

"Materialet i fasadsystemet skall vara EPD-certifierat aluminium med låg miljöpåverkan av typ CIRCAL 75R eller likvärdigt, tillverkat av minst 75% uttjänt och återvunnet aluminium från rivningsmaterial."

Önskar ni bygga hållbart och miljövänligt?

Som aluminiumexperter har vi tagit fram vår miljövänligaste aluminiumlegering någonsin: CIRCAL 75R. Den är gjort på minst 75% uttjänt och återvunnet aluminium av rivningsbyggmaterial som vi har smält om till nytt aluminium. Resultatet är att det innehåller betydligt mindre växthusgaser än genomsnittet; endast 2,3 kg CO2/kg Al att jämföra med ett världsgenomsnitt på 18 kg CO2/kg Al. Dessutom garanterar vi dess egenskaper genom oberoende certifiering av DNV GL och med EPD-miljödeklaration som bevis.

Det kallar vi för miljöfördelar - tillsammans kan vi bygga Sverige hållbarare!

Projekt med fasader / glastak SAPA 4150

Kungälvs sjukhus, Kungälv

Sweden

SAPA-producent: GlasLindberg Fasad AB

Foto: Bert Leandersson

Lindeberghemmet, Norge

Norway

SAPA-kund: H-Fasader GlassTeam AS

Foto: Daniel Hundven-Clements

Valla Vårdboende, Linköping

Sweden

SAPA-producenter: ALAB Aluman AB

Foto: Göran Billeson

Aura, Malmö

Sweden

SAPA kund: GlasLindberg
Byggherre: SKANSKA
Arkitekt: Dorte Mandrup
SAPA produkter: Som nämnt nedan 1086, 2086 och 4150. Även Glastak 5050

Sompasaari, Finland

Finland

Byggherre: Lemminkäinen Talo Oy

Finspång Vårdcentrum, Finspång

Sweden

SAPA-producent: GlasLindberg Fasad AB

Foto: Region Östergötland