Hydro REDUXA


Flyttar gränserna för koldioxidsnålt aluminium

Hydro REDUXA är aluminium med låg koldioxid som, när man använder förnybara energikällor som vattenkraft, minskar kolavtrycket per kilo aluminium till mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet. Resultatet är aluminium med ett av världens lägsta kolavtryck. Genom användning av förnybar energi från vatten, vind och solenergi produceras renare aluminium än någonsin tidigare.

Hydro REDUXA 4.0 har ett maximalt kolavtryck på 4,0 kg CO2 per kg producerad aluminium. Detta motsvarar en fjärdedel av det globala genomsnittet. Sapas moderbolag, Hydro, garanterar att vissa delar av produktionen håller de högsta standarderna i världen, även i klimatperspektiv. REDUXA 4.0 är certifierad av DNV GL i enlighet med ISO 14064, som täcker alla koldioxidutsläpp från bauxitutvinning och aluminiumoxidraffinering till aluminiumproduktion med elektrolys och gjutning.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk