Välkommen till Sapa Byggsystem Arkitektsupport 020-74 20 60 / Växel 0383-942 00 Prisuppgifter får du av våra auktoriserade tillverkare. Klicka här för komma åt kontaktlistan

Nyheter

Hydro förvärvar Orklas aktier och blir helägare till Sapa

10 jul 2017

Sapa är sedan 2013 ett samägt företag, till lika delar ägt av Orkla och Hydro. Ägarna har idag (10 juli) kommit överens om att Hydro ska förvärva Orklas 50 % av aktierna i Sapa och bli ensam ägare till företaget. Efter nästan fyra år som joint venture-partner har båda ägarna kommit överens om att detta är det bästa sättet att fortsätta utveckla Sapa och vår starka ställning på marknaden.

Läs mer>

Sapa på Vallastaden 2017 i Linköping

05 jul 2017

Sapa i samarbete med SolTech Energy medverkar under Vallastaden 2017 och visar exempel på projekt med byggnadsintegrerade solceller. Sapa har medverkat i två projekt med solceller, samt ytterligare ett flertal projekt med mer standardbetonade fasadlösingar. Vi kommer att vara på plats i Linköping på torsdagarna för att svara på era frågor, berätta om projekten samt guida er runt för att få se, uppleva och inspireras av senaste tekniken.

Läs mer>

Byte av logotyp

21 jun 2017

Sapa Building System utvecklar sitt varumärke och lanserar en ny logotyp för att lyfta fram sina värderingar, sitt ursprung och sin affärsmodell.

Sapa, helt enkelt
Sapa Building System har påbörjat en omprofilering  som ska fokusera på en förenkling och förstärkning av sitt varumärke så att det bättre återspeglar företagets värderingar, ursprung, affärsmodell och produkterbjudande. Syftet är att anpassa varumärket efter företagets identitet och samtidigt särskilja det från koncernens övriga affärsområden. En värld, ett varumärke, en logotyp.

Läs mer>

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk