Dører

SAPA 2086

Dør

Høyisolert og stabil dør

Beskrivelse

Dørsystem 2086 er en del av vårt Thermo 86-system og bygger på en sterk og stabil konstruksjon med 86 mm dype profiler. Disse er isolert med 42 mm glassfiberarmerte polyamidlister og fylt med spesialutviklede isolerstaver Sapa Thermo N9 for optimal energiytelse. Dørbladprofiler finnes for smal- og modullås. Fals for glass og fyllinger 22-56 (64) mm. Dørene kan enkelt tilsluttes glassparti 3086.

Dette produktet er produsert i Hydro REDUXA – aluminium produsert med fornybar energi. Les mer her.

Brosjyrer
2086_2086 SX_NO_ProdBrochure2021.pdf
Door_designguide_NO_Prodbrochure2021.pdf
Drift og vedlikehold NO
SAPA 2086
EPD SAPA 2086 door open out 3-glass, coated - EN

Produktfordeler

UTFØRELSE

  • Enkeltdør, pardør og møtegående dør med eller uten side- og overlys.
  • Personsikkerhet. Kan fås med klemfri bakkant.

YTELSER

  • U-verdi. Ned til 0,9 W/m²K (SX, helglasset, smalprofil Ug = 0,5 W/m²K, størrelse 1230 x 2180 mm).
  • Lydisolering. Opp til Rw 44 dB (SX).

Mer informasjon

DESIGN OG ALTERNATIVER

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risikoen for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av en person. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Funksjonsmål
Glass eller fyllinger med tykkelse 20-64 mm

Illustrasjonen viser de forskjellige funksjonsmålene som er etablert i vindusbransjen og i følge MTK. Fugebåndene er utført av EPDM-gummi og finnes i flere utførelser.

Fyllinger

Visse deler av partiet kan eller må utføres med fyllinger. Det er viktig å tenke på underlaget og overflatesjiktet.

 Eksemplet viser fylling F2

Fylling F1
1,5 mm aluminiumplate
60 mm isolasjon
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,54 W/m²K.
Egnet ved liten mekanisk påvirkning, f.eks. høyt plassert fylling.

Fylling F2
1,5 mm aluminiumplate
4,8 mm board
50 mm isolasjon
4,8 mm board
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,61 W/m²K.
Egnet ved middels mekanisk påvirkning, f.eks. lavt plassert fylling.

Fylling F3
1,5 mm aluminiumplate
50 mm isolasjon
10 mm bygningsplate
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,61 W/m²K.
Egnet ved stor mekanisk påvirkning utenfra.

Terskelalternativer

Døråpninger bør utformes uten nivåforskjeller dersom det ikke av f.eks. fukt- eller klimaårsaker bør finnes en terskel. En eventuell terskel bør være så lav som mulig for å gjøre passering enkelt. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Beskyttelse mot klemskader

For å redusere risikoen for klemskader i dørens bakkant har vi en løsning med såkalt klemfri bakkant. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Dørsystem 2086 med klemfri bakkant av EPDM-gummilister.

Innbruddsbeskyttelse

Enfløyet utadslående dør
For å redusere risikoen for innbrudd gjennom døren har vi tatt frem en anslagsprofil for innbruddshemming. Anslagsprofilen er enkel å bytte ut ved ev. skade. Bør utføres naturanodisert for beste visuelle inntrykk. Finnes kun for enfløyet utadslående dør.

Beslag

Vårt dørsystem kan enkelt kompletteres med de vanligste beslagene på markedet. For optimal funksjon er det viktige at beslagene fungerer sammen.

Under vises våre standardbeslag.

Hengsler, eksempel

Universalhengsle

Bladhengsle.

Skjult hengsle.

Fri åpning

Dører og inngangspartier bør utformes med tilstrekkelig plass (fri åpning) til persontrafikk og rullestolbrukere. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Dør med anslag

A = Fri åpning
B = Yttermål karm
C = Veggåpning

D med universalhengsle = 151 mm
D med bladhengsle = 145 or 148 mm med utskiftbart anslag
E = 67 mm alt. 70 mm med utskiftbart anslag

Klemfri bakkant med gummiprofil

A = Fri åpning
B = Yttermål karm
E = 67 mm alt. 70 mm med utskiftbart anslag


Anslagsgående dør med skjult hengsle

A
= Fri åpning
B = Yttermål karm
D = 98,5 mm alt. 101,5 mm med utskiftbart anslag
E = 67 mm alt. 70 mm med utskiftbart anslag

OPPRISS OG DETALJER

A2086-1001 21222324
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1002 12212223243
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1003 1221222324346
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1004 2122247
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1005 122122232437
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1006 122122232436678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1007 31323334
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1008 12331323334
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1009 1233132333446
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1010 3132347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1011 123313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1012 123313233346678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

BIM

INNFESTINGSPRINSIPPER

Innfestingsprinsipper

Innfesting av dørparti skal skje i en stabil og tilpasset veggkonstruksjon. Valg av monteringsprinsipp avgjøres av veggtypen. Antall innfestingspunkter og plassering bestemmes av partiets størrelse

Karminnfesting med
doble skruer

Karminnfesting med
justerbar karmhylse

Karminnfesting med
bolt og sveisplate

Karminnfesting med
skrue

Prosjekt med dører SAPA 2086

Lindesberg Hälsocenter

Sweden

Arkitekt: White Arkitekter
Produsent: GlasLindberg Fasad AB
Produkter: SAPA 4150 Fasade, SAPA 5050 Glasstak, SAPA 2086 / SAPA 2050 Dører
Foto: Åke E:son Lindman &White 

Silberauto, Klaipeda

Lithuania

Facility: Silberauto
Place: Klaipeda, Lithuania
Architect: A405 Architects
Manufacturer: GS Industry UAB
Installer: Eugvilsta UAB

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2086 and Sapa 2074
Windows: Sapa 1074

Photography: Evaldas Lasys