Overflatebehandling

Overflatebehandling

Aluminium er et vakkert materiale. Vi tilbyr Nordens bredeste overflatebehandlingsprogram, med tre overflatebehandlingsmetoder for aluminiumprofiler.

Anodisering

Anodisering er den sterkeste overflatebehandlingen som finnes for aluminiumprofiler.