Sertifikater / Bestemmelser

Drift og vedlikehold

For å bevare produktenes attraktive utseende bør rengjøring av lakkerte og anodiserte aluminiumprodukter utføres regelmessig. Rene produkter gir et mer attraktivt utseende, samt bedre bestandighet og funksjon.

Rengjøring

Det beste er å bruke vanlig vann og en svamp til rengjøringen. Du kan imidlertid benytte et nøytralt vaskemiddel, men pass på å skylle godt med rent vann.

Tenk på dette

Ikke bruk alkalier! Både aluminiumprofiler og glass er ømfintlige for alkalier og bør derfor definitivt ikke utsettes for påvirkning fra slike. Hvis det ved et uhell har kommet betongvann, pussmørtel eller andre sterke alkaliske eller sure stoffer på anodiserte eller lakkerte aluminiumprofiler og/eller glass, er det viktig å vaske det bort umiddelbart med rikelige mengder vanlig vann og en svamp eller myk fille. Ikke bruk vaskemidler med slipende tilsetninger eller skrubb med for eksempel scotch-brite! Da er faren
for mekanisk påvirkning stor. For å fjerne fett, olje, lim etc anbefales isopropyl alkohol og white spirit på en ren myk klut. Pass på å skylle godt med rikelig med rent vann. Før du tester ut bruk av ukjente løsningsmidler bør du foreta en sjekk på et lite synlig sted slik at man kan se at løsningsmiddelet ikke påvirker overflaten.

Vedlikehold

Regelmessig kontroll og justering av produktene bør gjøres for å sikre god funksjon og lang levetid. Bevegelige deler i beslag og glidere skal smøres lett, slik at de ikke blir trege eller setter seg fast. Sørg for at styreskinnene av aluminium er rene og satt inn med litt syrefri vaselin på utadslående vertikal- og horisontalhengslede vinduer. Kontroller at skruer til beslag er trukket til og at beslagene er riktig plassert. For fasader, vinduer, dører og glasstak skal man kontrollere at dreneringshull ikke er tilstoppet, at glassings- og gummilistene slutter tett inntil i hjørnene, at åpningselementene er riktig klosset og at dekklokk sitter fast.

Galvanisk korrosjon

Materiale som kan forårsake galvanisk korrosjon på aluminiumprofiler, må ikke benyttes. Ved ettermontering av solskjerming, skilt osv. må man ikke benytte festemidler som kan forårsake galvanisk korrosjon.

Les mer om Drift og vedlikehold