vårt fokus på Bærekraft

Vi i byggebransjen har et stort ansvar, men også evne til å takle dagens og morgendagens viktigste problemstilling: Klimaendringer.

En holistisk tilnærming

I SAPA tilbyr vi fasader, vinduer og dører med et av markedets laveste karbonavtrykk. I tillegg til å verne om gode og miljøvennlige materialer ønsker vi å drive virksomheten så bærekraftig som mulig.

Materialer

Redusere bygningers driftsutslipp gjennom høy ytelse og sirkulære produkter.

Produkter

Med en holistisk tilnærming til bærekraft tar vi sikte på å halvere våre karbonutslipp innen 2025.

Bedriften

Vi vil drive hele selskapet og varemerket i riktig retning. Både når det gjelder økologisk, økonomisk og sosial bærekraft.

FNs bærekrafts- mål

FNs generalforsamling vedtok 17 dristige nye globale mål for å utrydde fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. I SAPA er disse målene retningslinjene i vårt utviklingsarbeid.