Kontakt

Markedssupport

Vår kostnadsfrie markedssupport er en støtte for arkitekter, konstruktører, byggherrer, byggentreprenører og forvaltere. Ut fra krav, ønsker og tekniske forutsetninger i hvert enkelt prosjekt hjelper vi til med å finne hensiktsmessige løsninger. En samtale med våre ingeniører gjør det lettere å velge konstruksjonsløsning. Jo tidligere vi kommer i kontakt med hverandre desto enklere er det å nå målet.

Kontakt oss ved å ringe din kontaktperson eller sentralbordet på 63 89 21 00:

Salgssjef
Øystein Havik
oystein.havik@hydro.com
Mobil +47 91 61 21 37

Salgsingeniør
Erland Rønning
erland.ronning@hydro.com
Mobil +47 90 19 54 09

0032_NY_ Øyvind.jpg

Byggteknisk rådgiver
Øyvind Gismervik
oyvind.gismervik@hydro.com
Mobil +47 99 22 83 30

0110_Kristian.jpg

Byggteknisk rådgiver
Sivilingeniør
Kristian Sivertsen
kristian.sivertsen@hydro.com
Mobil +47 90 69 81 48

0227_Marianne.jpg

Salgssupport
Marianne Glømmi
marianne.glommi@hydro.com
Mobil +47 41 90 69 70

Markedskoordinator
Trude Steen
trude.steen@hydro.com
Mobil +47 99 53 27 51