[Fokus] Rehabilitering

SAPA og Rehabilitering

De fleste av bygningene som vil være i bruk i 2050 er allerede bygget – det må vi utnytte

Referanser Rehabilitering