[Fokus] Brann

Slik er verdikjeden vår – SAPAs branndører fra utvikling til produksjon

Vi i Sapa utvikler produktene våre i samspill med kundene. Fordi vi har en helhetlig innfallsvinkel til våre produkter, har vi kontroll på hele verdikjeden fra utvinning av aluminium til ferdig produkt. Vi forstår behovene i markedet og er alltid oppdatert på endringer i regelverk og byggeforskrifter. På denne måten kan vi fremstille velegnede branndører som gir stor designfrihet.
Mer informasjon

Dette må du vite om testing av branndører

Branndører skal bidra til å forhindre spredning av røyk og flammer, og sikre utgangsruter for rømning i bygninger. Dørene må være riktig angitt, installert og vedlikeholdt for å gi den nødvendige beskyttelsen. Branndører må gjennom en rekke tester for å oppnå gjeldene krav.
Mer informasjon

Et innblikk i SAPAs arbeid med kvalitetstesting

Brann i byggverk kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Et godt regelverk og gode standarder for brannsikkerhet er avgjørende for sikre at bygningsmaterialenes egenskaper holder en forsvarlig brannmotstand.
Mer informasjon

Kvalitetsmerkene alle arkitekter bør kjenne til

Når det gjelder brannsikkerhet er det viktig at det stilles krav til både produkt, produksjon og montasje. Med kvalitetsmerking kan du være sikker på at produktene faktisk oppfyller gjeldene krav.
Mer informasjon

Designmuligheter ved brannsikre dører i aluminium

Dører er et viktig element som bidrar til å sette preg på et byggs utseende. Med dører og fasader i aluminium kan funksjonalitet og design forenes uten at det går på bekostning av brannsikkerheten.
Mer informasjon

Brannsikkerhet: Disse dimensjonene må arkitekter forholde seg til

Branndører handler først og fremst om å redde liv. Derfor er det strenge krav til utforming og egenskapene til brannklassifiserte dører. Det er svært vanlig at en branndør også skal fungere som en rømningsdør. Likt som med andre dører må man også med branndører ta hensyn til forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann. I tillegg til å tilfredsstille dimensjoner og utforming ved en rømningsdør skal døren ha egenskaper som gir tilstrekkelig brannmotstand i form av integritet og isolasjon. Dette skal sikre at brannen ikke sprer seg.
Mer informasjon

Hva skiller en branndør fra en vanlig dør?

Branndører er en av de viktigste brannsikkerhetsproduktene i en bygning. De forhindrer at flammer og røyk sprer seg i bygningen, og er avgjørende for å gjøre rømning trygt for beboere, besøkende og ansatte ved evakueringstilfeller. Enkelt fortalt er branndører byggets måte å forsinke en brann på.
Mer informasjon

Alt du trenger å vite om brannmotstandskravene EI 30 og EI 60

Det finnes en rekke tekniske krav til byggverk, hvor brannsikkerhet spiller en sentral rolle. Et utrykk som ofte brukes i forbindelse med brannsikkerhet er brannmotstand. Hva betyr disse begrepene, og hva gjør at ulike produkter oppnår disse kravene?
Mer informasjon

Hva er konsekvensen av dårlig brannsikkerhet?

I Norge foreligger det en rekke krav og ansvarsforhold i lover og forskrifter når det gjelder brannsikkerhet. Disse har vi først og fremst for å redde liv, men også for å hindre materielle skader og brannspredning mellom byggverk.
Mer informasjon

Hvorfor er brannsikkerhet viktig, og hvor ligger ansvaret til arkitekten?

Som arkitekt må du ikke være ekspert på lik linje med en brannkonsulent, men det er viktig at du er klar over grunnleggende prinsipper knyttet til brannsikkerhet på grunn av din rolle som det beskrivende leddet i byggeprosjekter.
Mer informasjon