Hydro REDUXA ® 4.0

Et grønnere valg - Hydro REDUXA® aluminium
LOW ALUMINIUM CARBON Hydro REDUXA ® 4.0

Et grønnere valg - Hydro REDUXA® aluminium

ALUMINIUM BAS CARBONE Hydro REDUXA®ET GRØNNERE VALG - Hydro REDUXA® aluminium

Takket være moderne teknologi og bruk av fornybare energikilder som vann- og vindkraft, samt solenergi, kan vi nå også tilby Hydro REDUXA® - lavkarbonaluminium som reduserer produktets miljøpåvirkning til et minimum.

/ GARANTERT LAVT KARBONAVTRYKK

Terskelen på 4,0 kg CO2 per kg produsert aluminium er det maksimalt tillatte karbonavtrykket til denne produktlinjen. Tallet inkluderer det totale utslippet fra gruvedrift til raffinering og fremstilling av nye aluminiumprofiler.

Vår produksjon kan garantere høy standard, også fra et klimaperspektiv. Vi tror at når våre kunders karbonavtrykk reduseres så skapes det samtidig store muligheter for dem og for neste generasjon.

 

LA GARANTIE D’UNE EMPREINTE CARBONE FAIBLE