Nytt telefonsystem

Vi har i en lang periode prøvd ut Mobilt Bedriftsnett fra Telenor. Dette er et telefonsystem basert på kun mobiltelefoner. Nå er vi klare.

Fra og med onsdag 22. februar vil du ikke lenger nå oss på våre gamle direktenumre. Du må ringe oss på mobil. Våre mobilnumre finner du her.

Tjenesten inneholder også sentralbordtjeneste basert på mobilnett.

Vårt hovednummer er fortsatt det samme: 
63 89 21 00
Faxnummeret er også det samme:
63 89 21 20