VERDER DAN MATERIALEN

Een EPD is een door een onafhankelijke derde partij geverifieerd document dat nauwkeurige, transparante en vergelijkbare informatie verstrekt over de milieueffecten van een product gedurende zijn levenscyclus.

Wat is een milieuproductverklaring?

Een EPD is een door een onafhankelijke derde partij geverifieerd document dat nauwkeurige, transparante en vergelijkbare informatie verstrekt over de milieueffecten van een product gedurende zijn levenscyclus

Wat zijn de verschillende fasen van de levenscyclusanalyse (LCA) en met welke stappen wordt rekening gehouden?

Er zijn 5 verschillende fasen waaruit de levenscyclus van een product bestaat. Voor een mens zou het zijn alsof hij zijn leven in verschillende fasen verdeelt: geboorte, kindertijd, tienerjaren, volwassenheid, levenseinde. 

Deze stadia zijn verdeeld over verschillende stappen, ook wel "modules" genoemd:

  • PRODUCTFASE: onderverdeeld in 3 modules van A1 tot A3
  • CONSTRUCTIEFASE : onderverdeeld in 2 modules van A4 tot A5
  • GEBRUIKSFASE : van module B1 tot B7
  • END-OF-LIFE : van module C1 tot C4
  • VOORDELEN EN LADINGEN BUITEN HET SYSTEEM : module D

Wat is belangrijk om een dynamisch EPD te gebruiken ?

We zijn ervan overtuigd dat we, om echt duurzaam te zijn, moeten kijken naar een wereld voorbij onze vier muren en we eraan moeten werken om deze waar te maken - te beginnen vanaf vandaag. Daarom gaan we verder dan enkel koolstofarme materialen van topkwaliteit en voeren we elke activiteit zo duurzaam mogelijk uit.

SAPA heeft een holistische aanpak qua duurzaamheid en handelt binnen 3 domeinen:

om de koolstofemissie in de gebruiksfase te verminderen

om de uitstoot voor en tijdens de gebruiksfase te verminderen

om het grotere plaatje te zien