NLD |

De rol van een circulaire economie in de toekomst van de bouw

huis in opbouw

2/08/2022

De rol van een circulaire economie in de toekomst van de bouw

Het creëren van een circulaire economie in de bouw, waarbij producten en materialen zo lang mogelijk in gebruik worden gehouden door hergebruik en recycling, is van essentieel belang. Hier bekijkt Danny Decaluwaert onze project manager, hoe deze circulaire economie afval kan voorkomen en de ingebedde koolstof van gebouwen kan verminderen, alsook hoe ze een sleutelrol kan spelen om ervoor te zorgen dat de industrie over de nodige hulpbronnen beschikt om aan de toekomstige behoeften van de Benelux te voldoen.

In het plan voor zijn afvalpreventieprogramma voor Engeland heeft het Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) erop gewezen dat de bouwsector in het VK meer hulpbronnen gebruikt dan enige andere sector. In Engeland alleen al wordt jaarlijks meer dan 60 miljoen ton niet-gevaarlijk afval geproduceerd. Bovendien heeft de verwerving van de grote verscheidenheid aan hulpbronnen die de industrie nodig heeft, bijgedragen tot klimaatverandering, ontbossing, habitatverlies en vervuiling. Daarbij komt nog de zorg dat veel grondstoffen eindig zijn en steeds moeilijker te verkrijgen.

Hoe bouwspecificaties kunnen helpen

Door gebouwen zo te ontwerpen, te bouwen en te ontmantelen dat hulpbronnen zo lang mogelijk in gebruik blijven, kunnen deze problemen op een aantal manieren worden aangepakt. De ontginning van grondstoffen is energie-intensief en schadelijk voor het milieu, en wanneer het materiaal niet plaatselijk ontgonnen kan worden, wordt de koolstofimpact vergroot door het bijkomende transport.

Recycling van materialen kan daarentegen vaak relatief plaatselijk worden uitgevoerd en vergt, afhankelijk van het materiaal, doorgaans veel minder energie. Bovendien zal de recycling van onderdelen die uit gebouwen zijn verwijderd, ertoe bijdragen dat materialen niet op stortplaatsen terechtkomen of worden verwijderd, dat de bijdrage van de industrie aan het afval wordt aangepakt en dat het totale volume dat door het VK wordt geproduceerd, aanzienlijk wordt verminderd.

Waarom aluminium?

Als men de circulariteit van een gebouw wilt maximaliseren, is de keuze van de juiste materialen van cruciaal belang. Aluminium heeft vele duurzaamheidsvoordelen en door zijn natuurlijke corrosiebestendigheid en uitstekende verhouding tussen sterkte en gewicht kan het voor alles worden gebruikt, van daken en muren tot ramen, deuren en gordijngevels.

Ook als het de bedoeling is een circulaire economie tot stand te brengen, is aluminium ideaal. In tegenstelling tot andere materialen is het eindeloos recyclebaar zonder kwaliteitsverlies, en is het gemakkelijk te scheiden van ander afval. Dit betekent dat wanneer een gebouw het einde van zijn levensduur bereikt, een groot deel van de aluminium onderdelen kan worden teruggewonnen en gerecycled. Toen het oude Wembley Stadion in 2003 werd gesloopt, werd bijvoorbeeld 96% van het aluminium teruggewonnen voor recycling, inclusief al het aluminium van de dakconstructie.

Nog een voordeel van aluminium is dat voor het smelten voor hergebruik slechts 5% van de energie nodig die vereist is voor de productie van primair aluminium. Dit betekent dat producten van gerecycled aluminium een veel kleinere koolstofvoetafdruk hebben en zullen bijdragen tot een verlaging van de ingebedde koolstof van het gebouw in zijn geheel.

Bovendien heeft aluminium het potentieel om in zeer grote hoeveelheden te worden gebruikt, aangezien het wordt geproduceerd uit bauxieterts, een van de meest overvloedige grondstoffen op aarde. Dit betekent dat de voorraad aluminium weliswaar niet oneindig is, maar toch groot genoeg om op grote schaal te worden gebruikt als deze goed wordt beheerd.

Ondanks deze duidelijke voordelen van recycling van aluminium en de vooruitgang die de laatste jaren is geboekt, kan er nog meer worden gedaan om de terugwinning en het hergebruik van aluminium te verbeteren. 

Wat doen we om te helpen?

Om bestekschrijvers te ondersteunen bij het ontwerpen voor een circulaire economie, gebruikt SAPA Hydro CIRCAL® 75R aluminium in een toenemend aantal deur-, raam- en gordijngevelproducten in onze portfolio.

Hydro CIRCAL® 75R bevat minimaal 75% gerecycled aluminium aan het einde van de levenscyclus (post-consumer schroot), afkomstig van bijvoorbeeld gevels en ramen die uit gebouwen zijn verwijderd. Daardoor heeft het een van de kleinste CO2-voetafdrukken van alle aluminium ter wereld, met 2,3 kg CO2-uitstoot per kilo aluminium. Dit is 86% of 7 keer minder dan het wereldwijde gemiddelde voor primaire winning.

De bouwsector zal de komende jaren voor een aantal uitdagingen komen te staan. Eén daarvan is de noodzaak om de koolstofemissies terug te dringen om de impact op het klimaat te beperken, alsmede een groeiende wereldbevolking die de vraag naar belangrijke bouwmaterialen zal doen toenemen. De totstandbrenging van een circulaire economie in de gehele sector zal een verschuiving in de aanpak vereisen, maar de aard van materialen zoals aluminium betekent dat er een eenvoudige eerste stap kan worden gezet via de specificatie van verantwoord ingekochte producten.

Klik hier om meer te weten te komen over Hydro CIRCAL® 75R of hier om contact op te nemen met ons team over een toekomstig project.