forumissa nr 2-07

forum nr 1 -07

 

I forum nr 1-07 har vi sjukhus, vårdhem butiks- och expobyggnader och kontor från Sverige, Danmark och Norge som är uppförda under 2005-2006.
Forum 20-års jubilerar och vi ger en kort tillbakablick.
Objekt som redovisas i detta nr är: Bu- og behandlingsheim NO, Universitetssjukhus SE, Tvedt Centeret NO,  Thituson Bil SE, Kinnarps SE, Jydsk Planteservice DK, Konorsbyggnad SE, Rättsmedicinalverket SE.


Ladda ner forum (pdf 4 Mb)

Beställ broschyren via e-mail