Kungälv Hospital med fokus på raske mennesker og et bæredygtigt miljø

30-05-2022

Kungälv Hospital med fokus på raske mennesker og et bæredygtigt miljø

Da Kungälv hospital ikke længere kunne leve op til dagens plejebehov, påbegyndte man en planlægningsproces med henblik på at opføre en ny bygning, der kunne effektivisere og forbedre plejen for såvel personalet som patienterne. Det nye hospital er udsmykket med idylliske billeder fremstillet af keramik, der afspejler byen og elven. Individets integritet og samhørighed er blevet fremhævet ved, at man har bygget flere enkeltværelser, hvilket igen bidrager til bedre trivsel for patienterne. Med flere enkeltværelser kan patientsikkerheden også øges, og det bliver muligt at reducere smittespredningen. Med hjælp fra GlasLindberg har SAPA leveret facader og døre af genvundet Hydro CIRCAL-aluminium til projektet. Ved at bruge cirkulære materialer understreger projektet sin bæredygtige tankegang og minimerer dermed miljøaftrykket. 

Kilde: Bert Leandersson

Med den nye renovering af Kungälv Hospital er hele 10 plejeafsnit samlet på hospitalet. I samspil med den gamle bygning fra 60’erne har hospitalet fået tilført en ny identitet. Projektet udstråler modernitet og har fokus på en fremtidsvision med 280 sengepladser. Projektet for Kungälv Hospital blev forestået af Västfastigheter og arkitekterne er Sweco samt Aart arkitekt. Skanska er bygningsentreprenør.

 

Trivsel gennem konkret kunst

Ambitionen med hospitalet er, at det skal være effektivt og menneskevenligt, uanset om det drejer sig om patienter, pårørende eller personale. Det lagde Sweco og Aart arkitekt meget vægt på, da de planlagde projektet.

-Sammen med Aart har vi haft ambitioner om at skabe et plejemiljø, der formidler en bevidsthed om både børns og voksnes behov, og at familien er i trygge hænder. Gennem hele projektet har vi arbejdet struktureret og kreativt med fokus på at skabe velfungerende miljøer, siger Pernilla Nordén, ansvarlig arkitekt hos Sweco.

To kunstnere har udsmykket patientstuerne med motiver i keramiske fliser og har dermed skabt en karismatisk og tryg følelse i hvert enkelt værelse. Temaet for kunsten har været byen (Kungälv) og den elv, der passerer gennem den. Når patienterne befinder sig på stuerne er det tanken, at kunsten skal give anledning til samtaler mellem personer og desuden skabe en fornemmelse af samhørighed. Det er et bevis på det stærke plejekoncept, som er noget centralt for dette projekt.

Den nye bygning er designet som en tilbygning til den gamle bygning, hvilket skaber en række smukke gårdrum med en unik fornemmelse for patienterne og plejepersonalet. Der er også en ny foyer, hvor forskellige arrangementer kan koordineres. De grønne udendørsmiljøer i kombination med lysindfald kan også nydes inde fra patientstuerne gennem de store vinduespartier. De betagende omgivelser, som hospitalet ligger i, kan også ses fra vinduerne, hvor Bohusläns smukke landskaber er i fokus.

Fokus på bæredygtigt miljø

Arkitekterne har lagt stor vægt på at tage udgangspunkt i et livscyklusperspektiv, hvilket har afspejlet sig i hospitalets facade. Også her spiller arkitekterne på, at facaden skal udstråle omsorg, varme og omtanke. Det har givet et bemærkelsesværdigt resultat, som har modtaget certificeringen Miljöbyggnad Guld.

-Selv for det ydre design har målsætningen været, at bygningen skal emme af varme, omtanke og omsorg. Facadematerialet er robust og består af præfabrikeret beton, hvor arkitekterne har skabt variation og detaljerigdom: en let slebet beton møder en grå rillet beton. For at muliggøre en fremtidig renovering er vinduesplaceringen nøje gennemtænkt. Facadeudformningen tager desuden højde for de højt satte mål for bygningens energiforbrug og muligheden for certificering iht. Miljöbyggnad Guld, siger Sweco.

Under bygningens opførelse er der arbejdet aktivt med affaldssortering, således at intet er gået til losseplads; i stedet er 67 % af alt affald blevet genanvendt og 33 % har været brændbart. Med hjælp fra GlasLindberg er SAPA’s aluminiumfacader og -døre leveret til projektet. Produkterne er fremstillet af Hydro CIRCAL med mindst 75 % genvundet aluminium fra eksempelvis tidligere facader og vinduer, der efterfølgende er blevet demonteret fra bygninger. Smelteprocessen for Hydro CIRCAL-aluminium bruger kun 5 % af den energi, der kræves til produktion af primæraluminium. Dette cirkulære materiale genererer et 4 gange lavere klimaaftryk end det europæiske gennemsnit.

Samhørighed og individuelle værelser vil styrke integriteten

Kungälv Hospitals tidligere lokaler manglede enkeltværelser til patienterne, hvilket så blev et af de behov, som de nye lokaler skulle opfylde. Under planlægningsprocessen har en gruppe personer fået lov til at give deres mening til kende om aktuelle funktionaliteter, møbler og forbrugsvarer. Dette har bidraget til forbedringer, der er indført tidligt i planlægningen og har skabt et mere effektivt arbejdsmiljø. For eksempel er der nu et rørpostanlæg, der transporterer blodprøver og blodposer, hvilket giver mindre renderi for plejepersonalet.

-Takket være en fuldskalamodel af et plejerum under processen har det været muligt at teste, evaluere og forbedre rummenes funktion og design. En vigtig del af opgaven har været at arbejde ud fra forskellige skalaer, hvor hospitalets drift spiller en central rolle for, hvordan bygningen er udformet, siger Sweco.

Med enkeltværelserne har dette givet mulighed for øget patientsikkerhed. Spredningen af forskellige vira reduceres drastisk takket være de særskilte værelser, badeværelser og toiletter. Samspillet mellem privatliv og socialt samvær bliver også væsentligt forbedret, når plejepersonalet nu uforstyrret kan føre samtaler med patienterne og deres pårørende. Der er endvidere installeret en lydløs alarm på hospitalet, så det relevante plejepersonale kan kontaktes direkte af patienten, uden at der opstår voldsom tumult og støj på gangene.

Fakta:

SAPA-produkter: Facade SAPA 4150 og Dør SAPA 2086

SAPA-producenter: GlasLindberg

Arkitekter: Sweco & Aart arkitekt

Fotograf: Bert Leandersson