Mediebygningen i Volda – cirkulær bygning med fokus på fremtiden

24-11-2021

Mediebygningen i Volda – cirkulær bygning med fokus på fremtiden

Fotograf: Marius Beck Dahle

I 2021 stod mediebygningen færdig, signeret af LINK Arkitektur. Højskolen i Volda har omkring 500 mediestuderende, fordelt på 6 forskellige bachelorprogrammer. Dette er et løft, ikke mindst for uddannelsen og fremtiden, hvor medier spiller en vigtig rolle i samfundet. Bygningens klare fokus på miljø afspejles blandt andet i valget af facademateriale, hvor genvundet Hydro CIRCAL-aluminium med et af markedets laveste CO2-aftryk er valgt.

Det er ikke nogen nyhed, at det er vigtigt at have gode undervisningsfaciliteter. Skoler bygges og renoveres løbende. Det bliver mere og mere aktuelt at have viden om materialevalg. Dette er en afgørende faktor i ethvert projekts indsats for at reducere CO2-udledningen. Et ansvar som vi alle i byggebranchen må tage.

Det er vigtigt at vide, at der er forskel på CO2-udledningen ved brug af genvundet aluminium fra processkrot og genvundet aluminium fra tidligere bygninger. Viden, som også er afgørende for projektets samlede CO2-aftryk.

Mediebygningen i Volda har en generøs loftshøjde og store glaspartier, som bidrager til et åbent indtryk med masser af lys og transparens gennem bygningen. Bygningen har et klart budskab: Det skal være et sted, hvor de studerende møder høj komfort til både læring og trivsel. Ud over, at arkitekten og bygherren har fokuseret på dette, er også materialevalget en afgørende faktor for et miljøvenligt byggeri, hvor man tager hensyn til næste generation gennem genbrug af ressourcer.

Den nye mediebygning har SAPA 4150-glasfacader med aluminiumslegeringen Hydro CIRCAL. Hydro CIRCAL er en serie med førsteklasses aluminium med mindst 75 % genvundet aluminium fra forbrugerskrot, som f.eks. glasfacader og vinduer, der demonteres fra bygninger og genanvendes fuldt ud. Målet for projektet Mediehuset i Volda er at dokumentere en reduktion i drivhusgasudledning på minimum 30% i forhold til en referencebygning på niveau med gældende TEK.

”Jo flere projekter, der bygges med bæredygtige aluminiumsløsninger, desto mere kan vi løbende forbedre miljøbalancen mellem materialet og bygningen. Gennem EPD og andre miljødeklarationer kan vores samarbejdspartnere altid føle sig trygge i deres valg”, siger Johan Strand, der er salgschef for SAPA hos Hydro Building Systems.

Legering af genvundet aluminium er i dag standardløsning til SAPAs facader, og fra 2022 også for vinduer og døre.

En skole for fremtiden
Mediebygningen er et vigtig aftryk i området, hvor man varetager en fremtid med undervisning og læring i fokus. Mediebygningen på 3.900 kvadratmeter byder de studerende velkommen til en utroligt flot og ikke mindst fleksibel bygning, med den bedste komfort, både når det gælder lyd, lys og luft.

”Mediefagene er i stor forandring. En ny bygning giver os mulighed for fremtidsorienteret undervisning og forskning inden for fagrettede mediefag”, siger dekan Audhild Gregorisdotter Rotevatn i en tidligere pressemeddelelse.

Bygherre: Statsbygg
Totalentreprenør: PEAB K. Nordang AS
Arkitekt: LINK Arkitektur AS
Producent: H-fasader AS

Produkter:
Døre: SAPA 2086
Vinduer: SAPA 1086
Facader: SAPA 4150
Glastag: SAPA 5050