Materialer

En serie aluminium av førsteklasses kvalitet produsert med minst 75 % resirkulert forbrukerskrap.

Hydro CIRCAL er aluminium av høyeste kvalitet oppnådd ved å demontere utrangerte vinduer, dører og fasader og deretter resirkulere aluminiumet ved omsmelting til ny bruk.

Denne prosessen gjør det mulig å redusere bruk av råmaterialer, redusere avfall og utslipp, redusere energiforbruket i produksjonsprosessen og begrense mengden CO2-utslipp til atmosfæren.

Kort fortalt er Hydro CIRCAL en mye mer miljøvennlig aluminiumlegering sammenlignet med primæraluminium, og et aluminium som bidrar til utviklingen av en sirkulær økonomi gjennom gjenbruk av materialer.

Hvordan produseres Hydro CIRCAL?

Produksjonsprosessen til Hydro CIRCAL kjennetegnes av strengt utvalg materiale som skal resirkuleres for å oppnå en legering av førsteklasses kvalitet til produksjon av bærekraftige byggsystem i aluminium.

Aluminium er et materiale som finnes i mange forskjellige legeringer. Aluminiumlegeringer finnes også vanligvis i kombinasjon med andre grunnstoffer som magnesium, kobber, sink, silisium, titan og krom, avhengig av hvordan metallet skal brukes.

Hydros anlegg i Dormagen, Tyskland, har utviklet teknologien som effektivt sorterer og separerer aluminium fra andre metaller og leder hvert metall til riktig gjenvinningsprosess. Dermed sendes riktig aluminiumlegering til Hydros smelteverk.

Hydro, SAPAs leverandør av resirkulert aluminium

Det norske multinasjonale selskapet Norsk Hydro eier varemerket SAPA og leverer all aluminium som brukes til å lage vinduer, dører og fasader.

Med mer enn 30 000 ansatte og produksjonsanlegg over hele verden er Hydro verdens ledende aluminiumprodusent.

I tillegg til byggsystemer brukes aluminium fra Hydro til å produsere tog, biler, båter, fly, datamaskiner, mobiltelefoner og andre bruksgjenstander.

Med lanseringen av Hydro CIRCAL brakte Hydro den første sertifiserte aluminiumlegeringen produsert av resirkulert forbrukerskrap på markedet.

Resirkulert aluminium og sirkulærøkonomi

I motsetning til andre materialer kan aluminium fullstendig resirkuleres uten å miste sine egenskaper eller at kvaliteten forringes. Det er anslått at det i dag er 200 000 000 tonn aluminium "lagret" globalt i produkter som kan være 100 % resirkulerbare etter endt livssyklus.

Hydro bruker denne resirkuleringsprosessen til å erstatte utvinningen av bauxitt (mineralet som aluminium er hentet fra) med omsmelting av aluminium fra forbrukskrap. Målet er å redusere utnyttelsen av naturressurser, selv om aluminiumoksid er det tredje mest tallrike grunnstoffet på jorden.

Det andre formålet er å forhindre kasting av produkter som kan resirkuleres og dermed ha uendelig levetid innenfor sirkulærøkonomien.

Hva er Hydro CIRCAL?

Hydro CIRCAL er verdens første sertifiserte og resirkulerte aluminium med minst 75% aluminium fra produkter som har endt sin livssyklus.

Den viktigste forskjellen mellom Hydro CIRCAL og andre legeringer som inneholder resirkulert materiale er at Hydro CIRCAL gir nytt liv til vinduer, dører og fasader som allerede har vært brukt i bygninger, og forhindrer at dette blir avfall.

Å resirkulere aluminium sparer energi

Produksjon av primæraluminium fra utvinning av bauxitt krever store mengder energi med dagens industrielle prosesser. Dette fører til store CO2-utslipp, og en direkte årsak til klimaendringer.

Ved å resirkulere aluminium fra produkter som har endt sin livssyklus spares inntil 95% av den energien som går med til å produsere primæraluminium, og man oppnår et materiale av samme høye kvalitet som primæraluminium.

Ved å benytte Hydro CIRCAL reduseres klimapåvirkningen

Konsekvensen av å bruke Hydro CIRCAL er den drastiske reduksjonen av CO2-utslipp som utgjør mer enn 85% sammenlignet med det globale gjennomsnittet for produksjon av primæraluminium.

Med sine 1,9 kg CO2 per kg aluminium er Hydro CIRCAL i dag den aluminiumlegeringen med lavest CO2-avtrykk på markedet.

Det slutter ikke der. Målet er å redusere fotavtrykket ytterligere og benytte en legering som inneholder 100% resirkulert aluminium fra forbrukerskrap.

Gjør en forskjell ved å velge Hydro CIRCAL 

Hva er forskjellen mellom å velge SAPA-produkter med Hydro CIRCAL-aluminium og produkter laget av primæraluminium fra andre kilder?

Det gjennomsnittlige karbonavtrykket til aluminium som forbrukes i Europa er 8,6 kg CO2 per kg aluminium. Med Hydro CIRCAL reduseres dette karbonavtrykket til 1,9 kg aluminium. Det sparer atmosfæren for 6,7 kg CO2-utslipp.

Et typisk aluminiumvindu inneholder ca. 20 kg aluminium. Dette gir en gjennomsnittlig besparelse på 134 kg CO2-utslipp per vindu.

VINDUER

 

ALUMINIUM

 

KARBONAVTRYKK 

1 bolig = 5 vinduer

1 prosjekt
= 50 boliger

50 boliger
= 250 vinduer

 

1 vindu = 20 kg aluminium (gjennomsnitt)

250 vinduer
= 5 000 kg aluminium

 

5 000 kg primæraluminium x 8,6 kg CO2 = 43 000 kg CO2-utslipp

5 000 kg Hydro CIRCAL aluminium
x 1,9 kg CO2 = 9 500 kg CO2-utslipp

Å benytte SAPA-vinduer produsert i Hydro CIRCAL i dette bygget betyr en reduksjon i CO2-utslipp på 31 500 kg.

Det tilsvarer utslippene fra 21 biler i løpet av et helt år

Vi tror at for å være virkelig bærekraftige må vi se til en verden utenfor fire vegger, og jobbe for å gjøre den til en realitet – fra og med i dag. Det er derfor vi går lenger enn bare lavkarbonmaterialer i verdensklasse, for å drive alle deler av virksomheten vår så bærekraftig som mulig. SAPA har en helhetlig tilnærming til bærekraft og handler innenfor 3 hovedområder:

SAPA bruker materialer med lavt karboninnhold for å redusere karbonutslippene i bruksfasen

SAPA bruker produkter, transport- og produksjonsprosesser for å redusere karbonavtrykket

SAPA ser forbi selskapets fire vegger for å bidra til bærekraft sammen med kunder og leverandører