[Fokus] Palonsuojaus

Kurkistus Sapan laadunvarmistustyöhön

Rakennuksessa syttyvä tulipalo voi aiheuttaa vakavia seurauksia kuten kuolonuhreja ja aineellisia menetyksiä. Paloturvallisuutta koskevat kattavat säännökset ja asiaankuuluvat standardit ovat ratkaisevan tärkeitä varmistettaessa, että rakennusmateriaalien ominaisuudet takaavat luotettavan palonkestävyyden.
Lisätietoa

Tämä sinun on syytä tietää palo-ovien testauksesta

Palo-ovien tehtävänä on estää savun ja liekkien leviäminen ja varmistaa poistumisreitit rakennuksia evakuoitaessa. Ovet tarjoavat tarvittavan suojan edellyttäen, että ne ovat asianmukaisesti merkittyjä, asennettuja ja huollettuja. Palo-oville on tehtävä erinäisiä testejä voimassa olevien vaatimusten täyttämiseksi.
Lisätietoa

Miksi paloturvallisuus on tärkeää, ja mikä on arkkitehdin vastuu?

Sinun ei arkkitehtina edellytetä olevan yhtä perehtynyt paloturvallisuusasioihin kuin palokonsultti, mutta on tärkeää, että olet rakennusprojektien suunnittelusta vastaavana henkilönä selvillä paloturvallisuuteen liittyvistä perusperiaatteista.
Lisätietoa

Tällainen on arvoketjumme – Sapan palo-ovet kehitysvaiheesta valmistukseen

Sapa kehittää tuotteitaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.Lähestymistapamme tuotteisiimme on kokonaisvaltainen, minkä ansiosta hallitsemme koko arvoketjua alumiinin louhinnasta valmiiseen tuotteeseen.
Lisätietoa

Palonkestävät alumiiniovet tarjoavat erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja

Ovet ovat tärkeä elementti, joka lyö oman leimansa rakennuksen ulkonäköön. Alumiinisten ovien ja julkisivujen ansiosta toiminnallisuus ja ulkonäkö voidaan yhdistää paloturvallisuutta heikentämättä.
Lisätietoa

Kaikki tämä sinun tarvitsee tietää paloluokkien El 30 ja El 60 palonkestävyysvaatimuksista

Rakennuksille asetetaan monenlaisia teknisiä vaatimuksia, ja paloturvallisuus on niissä keskeisessä asemassa. Paloturvallisuudesta puhuttaessa käytetään usein ilmaisua palonkestävyys. Mitä nämä käsitteet tarkoittavat, ja miksi eri tuotteet täyttävät nämä vaatimukset?
Lisätietoa

Mitä seurauksia kehnolla paloturvallisuudella on?

Suomen laeissa ja säädöksissä määritetään useita paloturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja vastuita. Niiden tarkoituksena on ennen kaikkea pelastaa ihmishenkiä mutta myös estää aineellisia vahinkoja sekä tulipalon leviämistä rakenteiden välillä.
Lisätietoa

Paloturvallisuus: Nämä mitoitukset arkkitehtien on syytä ottaa huomioon

Palo-oven on hyvin yleisesti tarkoitus toimia myös poistumisovena. Niin palo-ovien kuin muidenkin ovien kohdalla on otettava huomioon odotettavissa oleva ihmisten määrä, liikkuminen ja kuljetukset sekä tulipalon yhteydessä tapahtuva evakuointi. Oven tulee täyttää poistumisovelle asetetut mitoitus- ja muotovaatimukset, minkä lisäksi sillä on oltava riittävän palonkestävyyden takaavia tiiviys- ja eristävyysominaisuuksia. Tällä pyritään varmistamaan, ettei palo pääse leviämään.
Lisätietoa

Mikä erottaa palo-oven tavallisesta ovesta?

Mikä sitten oikeastaan erottaa palo-oven tavallisesta ovesta? On esimerkiksi turhaa asentaa palonsuojalasi tavalliseen oveen ja kuvitella, että niin tekemällä siitä tulee palo-ovi. Oven on täytettävä erinäisiä vaatimuksia. Nämä vaatimukset määritetään erilaisissa luokituksissa.
Lisätietoa