Tämä sinun on syytä tietää palo-ovien testauksesta

Tulosta 11 syys 2020

Palo-ovien tehtävänä on estää savun ja liekkien leviäminen ja varmistaa poistumisreitit rakennuksia evakuoitaessa.Ovet tarjoavat tarvittavan suojan edellyttäen, että ne ovat asianmukaisesti merkittyjä, asennettuja ja huollettuja. Palo-oville on tehtävä erinäisiä testejä voimassa olevien vaatimusten täyttämiseksi.

Testaukset suoritetaan yhteisten standardien mukaan

Palorakenteilta vaaditaan nykyään kokonaan tai osittain CE-merkintään perustuvaa paloturvallisuuden dokumentaatiota. Ulkopalo-ovirakenteet luokitellaan tuotestandardi SFS-EN 14351-1 mukaan.

Testausta vaativat kaksi paloteknisten ominaisuuksien kategoriaa:

  • Rakennusosien palonkestävyys
  • Materiaalien palotekninen käyttäytyminen

Palonkestävyyden luokittelussa käytetään merkintöjä E, tiiviys, joka kertoo jotakin tuotteen palonkestävyydestä, ja I, eristävyys, joka kertoo jotakin lämpötilan noususta. Sapa toimittaa palonkestävyysluokiteltuja tuotteita, jotka rajoittavat lämmön siirtymistä ja palon leviämistä 15, 30 ja 60 minuutin ajan. Niissä on siis merkintä EI 15, 30 tai 60.

Palotestejä tekee tekninen valvontaelin, niin kutsuttu ilmoitettu laitos (Notified Body) joka suorittaa tyyppitarkastuksia ja valvoo valmistusta. Valvontaelimen päätehtävänä on toimia neutraalina kolmantena osapuolena, joka arvioi tuotteiden vaatimustenmukaisuutta direktiivin pohjalta. Valvontaelin tarkistaa ja testaa tuotteita ja laatii sen jälkeen vaatimustenmukaisuusarvion yleensä sertifikaatin muodossa. 

Palo-ovien testausohjelma
Ovi- ja seinärakenteille on tehtävä erinäisiä testejä sen varmistamiseksi, että rakenteet täyttävät voimassa olevat palonkestävyysvaatimukset. Kaikkien rakennetyyppien on käytävä testausohjelma läpi.

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi yläosalla tai sivuosalla ja lasirakenteella varustetut yksittäisovet ja pariovet on testattava erikseen, jotta koko järjestelmä voidaan hyväksyä.

Lisäksi jokainen ovessa käytettävä lasityyppi on testattava. Sama koskee myös heloja ja avausautomatiikkaa.

Rakenneosien palonkesto-ominaisuudet testataan polttouunissa rakenneosien verifioimisen tai tuotekehityksen yhteydessä. Uunit tarkistetaan eri lämpöolosuhteissa ja standardinmukaisten lämpötila-aikakäyrien mukaan.

Esimerkiksi ovien palonkestävyys on testattava sekä sisäpuolelta että ulkopuolelta. Oven ollessa uunissa lämpötila mitataan määrätyissä ovilehden ja karmin kohdissa. I-luokituksessa keskilämpötila ei saa ylittää 140 astetta sinä aikana, jona ovi on määrä verifioida.

Lue myös: Kurkistus Sapan laadunvarmistustyöhönKurkistus  Sapan laadunvarmistustyöhön[RAR2] 

Kattava palotestaus
Uuden ovijärjestelmän käyttöönotto edellyttää useiden kehitystestien tekemistä. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että palo-oven asennus vaatii palo- tai savusulussa aukon suojauksen. Tämä käsittää oven, kehyksen, koneiston ja lasit.

Sapan tuotteiden kehittäminen perustuu alusta-ajatteluun. Metallirakentajillamme ei ole yhtään ovia varastossa, vaan kaikki tuotteet rakennetaan jokaista projektia varten erikseen. Koska kaikki tuotteemme rakennetaan samoista profiileista kokonaisratkaisuna, ne käsittävät kaikki tarvikkeet listoista ja ruuveista heloihin ja lukkoihin. Sapan palorakenteiden ansiosta asiakas saa täydellisen tuotteen, jonka kaikki rakenneosat on testattu tulevien vaatimusten varalta.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Valitse kieli