Drift, vedligeholdelse og opbevaring

Rengøring
For at bevare det attraktive udseende på produkterne skal de jævnligt rengøres. Rene produkter giver et mere attraktivt udseende, bedre holdbarhed og funktion. Brug ikke basiske midler! Både aluminiumprofiler og glasflader er følsomme over for baser og bør derfor absolut ikke udsættes for påvirkning fra disse. Hvis der f.eks. er kommet betonvand eller mørtel på anodiserede eller lakerede aluminiumprofiler og/eller glas, er det vigtigt omgående at vaske det væk med almindeligt vand og en svamp eller klud. Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel eller skrubning med f.eks. skuresvampe! Så er der stor risiko for mekanisk belastning. Rengøring bør altid udføres med almindeligt vand og en svamp. Et neutralt rengøringsmiddel kan dog anvendes.

Vedligeholdelse
Jævnlig kontrol og justering af produkterne bør udføres for at sikre god funktion og lang levetid. Bevægelige dele i beslag og glidere skal holdes let smurte, så de ikke sætter sig. Sørg for at aluminiumstyreskinnerne er rene og let smurte med syrefri hvid vaseline ved udadgående vertikal- og horisontalhængte vinduer (”glidevinduer”). Det skal kontrolleres, at skruer til beslag er tilspændte, og at beslagene sidder i korrekt position.

Opbevaring og håndtering
For at bevare den høje finish, som profilerne har ved levering, bør man være opmærksom på følgende ved opbevaring og håndtering:

Tørt. Korrosion opstår aldrig uden vand.
Tildækket. Bevar tildækningen så længe som muligt, den holder både vand og snavs væk.
Luft. Sørg for ventilation, hvis det er muligt. Frisk luft er med til at holde profilerne tørre og pæne.

Spaltekorrosion kan opstå på ubehandlede profiler, hvis regn eller kondens samler sig på aluminiumflader, der har kontakt til hinanden, f.eks. under oplagring og transport.
Det forårsager derefter pletter – såkaldte vandpletter – med afvigende overfladestruktur.
Pletterne er meget vanskelige at fjerne, men de påvirker ikke styrken.

Aluminiumprofiler bør beskyttes mod stænk fra svejsning og slibning,
det kan forårsage små pletter, som er svære at fjerne.