Dörrar

SAPA Dörr 2060

Standard

Stark dörr för hög persontrafik

Beskrivning

SAPA Dörr 2060 är vår starkaste dörr som vi rekommenderar till byggnader med hög persontrafik som arenor, skolor, köpcentra, stationer, m.m.

Systemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 60 mm. Systemet har utbytbara anslag och yttre glasningslist är integrerad i profilen för asymmetriskt placerat glas. Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås, och för klämfri bakkant. Dörrarna kan enkelt anslutas till våra fasadsystem och glaspartier 3050, 3060, 3086 samt 4150 och 5050 SG.

Denna produkt är tillverkad av Hydro REDUXA® - Aluminium producerad av förnybar energi. Läs mer här

Broschyrer
SAPA Dörr 2050 och 2060
SAPA 2060_DataSheet_SE.pdf

Produktfördelar

UTFÖRANDE

  • Enkeldörrar, pardörrar och mötesdörrar med eller utan sido- och överljus.
  • Utbytbara anslag och brytskydd. Gör det enklare att reparera.
  • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.

PRESTANDA

  • Inbrottsskydd. Kan fås i inbrottsskyddande klass RC2 alt. RC3 EN 1627.
  • Brandskydd. Kan fås i brandteknisk klass E 30 alt. EI 30.

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Fri öppning

Dörrar och entréer bör utformas med tillräckligt utrymme (fri öppning) för persontrafik och rullstolsbundna. Beakta gällande normer och krav.

Anslagsgående dörr

A = Fri öppning
B = Karmyttermått
C = Väggöppning
D med universalgångjärn = 128 mm
D med bladgångjärn = 118 mm

Klämfri rundad bakkant

A = Fri öppning
B = Karmyttermått

Klämfri bakkant med gummiprofil

A = Fri öppning
B = Karmyttermått

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått
Glastjocklek 3-33 mm

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden. 

Glasning
Glastjocklek 3-33 mm

Fyllningar

Vissa delar av partiet kan eller måste förses med fyllningar. Viktigt att tänka på är underlaget och ytskiktet till dem. Är fyllningarna utsatta för tunga stötar eller mekanisk belastning bör man välja underlag av tåligt skivmaterial samt ytskikt som rostfri plåt eller glasemaljerad stålplåt.

Fyllning F2
1,5 mm aluminiumplåt
3,2 mm board
25 mm isolering
3,2 mm board
1,5 mm aluminiumplåt

Fyllning F3
1,5 mm aluminiumplåt
12 mm spånskiva
20 mm isolering
20 mm isolering

Fyllning F4
1,5 mm aluminiumplåt
20 mm isolering
10 mm Sapaspont

Beslag

Vårt dörrsystem kan enkelt kompletteras med de på marknaden vanligaste beslagen. För optimal funktion är det viktigt att beslagen fungerar tillsammans. Nedan visas våra standardbeslag.

Gångjärn, exempel

Universalgångjärn

Bladgångjärn.

Tröskelalternativ

Dörröppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte av t.ex. fukt- eller klimatskäl behöver finnas en tröskel. En eventuell tröskel bör vara så låg som möjligt för att underlätta passage. Beakta gällande normer och krav.

Dörr utan tröskel

Dörr med nedfälld tröskel

Dörr med anslagstätning mot tröskel

Dörr med släplisttätning

Skydd mot klämskador

För att minska risken för personskador genom klämning i dörrens bakkant har vi två lösningar med s.k. klämfri bakkant. Beakta gällande normer och krav.

Dörrsystem 2060 med klämfri bakkant av EPDM-gummilister.

Dörrsystem 2060 med klämfri bakkant av rundad aluminiumprofil.

Brytskydd

För att minska risken för inbrott vid dörrar har vi tagit fram anslagsprofiler med brytskydd. Brytskyddet är enkelt utbytbart vid ev. skada. Finns för in- och utåtgående samt mötesdörrar. Bör utföras i naturanodisering för bästa visuella tålighet.

Exempel:

Dörr 2060 inåtgående med brytskydd

Dörr 2060 utåtgående med brytskydd

ELEVATIONER OCH DWG-DETALJER

Här kan du enkelt ladda ner elevationer och sektioner i .dwg-/.dxf-format:
1. Välj utförande genom att klicka på önskad text över elevationerna.
2. Klicka sedan på elevationen som är aktuell för dig.
3. Nedanför syns nu en lite större elevation med klickbara siffror. Klicka på valfri siffra för att komma åt sektionen (cross section). Ibland finns det flera sektioner som du når genom att skrolla till höger.
4. Du kan ladda ner valfri DWG- eller DXF-fil, en för varje sektion. (Save as dwg/dxf)
5. Du kan även klicka på sektionen så blir den större samt kompletteras med måttsättning och artikelnummer.

A2060-1001 21222324
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1002 12212223243
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1003 1221222324346
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1004 2122247
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1005 122122232437
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1006 122122232437
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1007 31323334
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1008 12331323334
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1009 1233132333446
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1010 3132347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1011 123313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1012 1233132333466788
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1013 2223243132347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1014 1222232433132347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1015 1222232433132346678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INFÄSTNINGSPRINCIPER

Infästningsprinciper

Infästning av dörrparti ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på partiets storlek.

Exempel:

Karminfästning med vridankarjärn

Karminfästning med justerbar karmhylsa

Karminfästning med bult och svetsplatta

Karminfästning med skruv

Projekt med dörrar SAPA DÖRR 2060

Kristianstad Arena, Kristianstad

Sweden

Facility: Kristianstad Arena
Place: Kristianstad, Sweden
Construction year: 2009-2010
Architect: Tengbomgruppen AB
Fabricator: Glaslindberg AB

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2060 and 2074
Glass: Bioclean, dirt-repellent, and SKN 178, sunscreen glass, in glazing units.

Photography: Hans Bonnevier