Material

Ett sortiment av aluminium av högsta kvalitet tillverkat med minst 75% återvunnet material.

Hydro CIRCAL är aluminium av högsta kvalitet som erhålls genom att demontera uttjänta fönster, dörrar och fasader som nått slutet av sin livscykel och därefter smälta ner dem, återvinna och till sist producera en ny produkt.

Denna process gör det möjligt att minska avlägsnandet av mineraler från jorden, undvika utsläpp av avfall, minska energiförbrukningen i produktionsprocessen och begränsa mängden CO2-utsläpp i atmosfären. Kort sagt, Hydro CIRCAL är en mycket mer miljövänlig aluminiumlegering jämfört med primäraluminium och ett aluminium som bidrar till utvecklingen av en cirkulär ekonomi genom återanvändning av material.

Hur tillverkas Hydro CIRCAL ?

Produktionsprocessen för Hydro CIRCAL kännetecknas av ett noga utvalt material som ska återvinnas för att uppnå en legering av högsta kvalitet för tillverkning av hållbara byggsystem i aluminium.

Aluminium är ett material som finns i dussintals olika legeringar. Aluminiumlegeringar finns också vanligtvis i kombination med andra grundämnen som magnesium, koppar, zink, kisel, titan och krom beroende på vilken användning den tillverkas för.

Hydros anläggning i Dormagen, Tyskland, har utvecklat en teknik för att effektivt sortera och separera aluminium från andra metaller och styr var och en till rätt återvinningsprocess. Detta system gör att aluminium med rätt legering kan skickas till Hydros smältverk.

Hydro, SAPA:s leverantör av återvunnet aluminium

Det norska multinationella företaget Norsk Hydro äger varumärket SAPA och förser det med all aluminium som används för att tillverka fönster, dörrar och fasader. Med mer än 30 000 anställda och produktionsanläggningar runt om i världen är Hydro världens ledande tillverkare av aluminium.

Aluminium från Hydro används, förutom till byggsystem, för att tillverka tåg, bilar, båtar, flygplan, datorer, mobiltelefoner och andra vardagsföremål. Genom lanseringen av Hydro CIRCAL tog Hydro det första certifierade återvunna aluminiumet till marknaden.

Återvunnet aluminium och cirkulär ekonomi

Till skillnad från andra material kan aluminium återvinnas helt utan att förlora sina egenskaper eller försämra kvaliteten. Det uppskattas att det idag finns 200 000 000 ton aluminium som används i produkter globalt som är 100% återvinningsbara i slutet av sin livscykel.

Hydro använder denna återvinningsprocess för att ersätta utvinningen av bauxit (mineralet från vilket aluminium erhålls) med omsmältning av aluminiumskrot efter konsumtion. Målet är att minska exploateringen av naturresurser, även om aluminiumoxid är det tredje vanligaste grundämnet på planeten. Det andra syftet är att förhindra att produkter slängs som kan återvinnas och därmed ha en oändlig livslängd inom den cirkulära ekonomin.

Vad är Hydro CIRCAL?

Hydro CIRCAL är världens första, certifierade och återvunna aluminium med minst 75 % aluminium som kommer från uttjänta produkter som nått slutet av sin livscykel.

Den mest väsentliga skillnaden mellan Hydro CIRCAL och andra legeringar som innehåller återvunnet material är att Hydro CIRCAL skapar ett nytt liv för fönster, dörrar och fasader som redan har använts i byggnader, vilket förhindrar att de skickas till deponi. Man pratar då om cirkulära material.

Att återvinna aluminium sparar energi

Framställning av primäraluminium från utvinning av Bauxit kräver en stor mängd energi med nuvarande industriella processer. Detta leder till rikliga CO2-utsläpp och en direkt orsak till klimatförändringar.

Genom att återvinna aluminiumskrot efter en produkt, sparar omsmältningsprocessen upp till 95 % av denna energi och ger ett material av samma höga kvalitet som primäraluminium.

Genom att använda Hydro CIRCAL minskas klimatpåverkan

Konsekvensen av att använda Hydro CIRCAL är den drastiska minskningen av CO2-utsläppen som uppgår till mer än 85 % jämfört med det globala genomsnittet för produktion av primäraluminium.

Med sina 2,3 kg CO2 per kg aluminium är Hydro CIRCAL för närvarande den aluminiumlegering som har de lägsta CO2-utsläppen på marknaden.

Det slutar inte där. Målet är att minska fotavtrycket ytterligare och använda en legering som innehåller 100 % återvunnet aluminiumskrot.

Gör skillnad genom att välja Hydro CIRCAL

Vad är skillnaden mellan att välja SAPA-produkter med Hydro CIRCAL-aluminium och produkter tillverkade av primäraluminium från andra källor?

Det genomsnittliga koldioxidavtrycket för aluminium som används i Europa är 8,6 kg CO2 för varje kg aluminium. Med Hydro CIRCAL sjunker detta koldioxidavtryck till 1,9 kg aluminium, vilket innebär att 6,3 kg CO2 förhindras från att komma ut i atmosfären.

Ett typiskt aluminiumfönster innehåller cirka 20 kg aluminium, vilket ger en genomsnittlig besparing på 126 kg CO2-utsläpp för varje fönstersystem.

FÖNSTER

 

ALUMINIUM

 

KOLDIOXIDAVTRYCK 

1 bostad = 5 fönster

1 projekt = 50 bostäder

50 bostäder = 250 fönster

 

1 fönster = 20 kg aluminium (genomsnitt)

250 fönster = 5 000 kg aluminium

 

5 000 kg primäraluminium x 8,6 kg CO2 = 43 000 kg CO2-utsläpp

5 000 kg Hydro CIRCAL-aluminium x 1,9 kg CO2 = 9 500 kg CO2-utsläpp

Att använda SAPA-fönster tillverkade av Hydro CIRCAL i denna byggnad innebär en minskning av CO2-utsläppen med 31 500kg. 

Det motsvarar utsläppen från 21 bilar under ett helt år. 

För att vara verkligt hållbara tror vi på SAPA att vi måste se utanför våra egna väggar och vårt egna företag. Förutom att erbjuda material med låga koldioxidutsläpp, driver vi därför hela vår verksamhet, på alla plan, så hållbar som möjligt. SAPA har en holistisk syn på hållbarhet och agerar inom 3 huvudsakliga områden. Läs mer om dessa nedan.

SAPA använder koldioxidsnåla material för att minska koldioxidutsläppen i användningsfasen

SAPA använder produkter samt transport- och produktionsprocesser för att minska avtrycket på miljön

SAPA ser utanför företagets väggar för att bidra till hållbarhet tillsammans med kunder och leverantörer

 

*Alla mål på dessa sidor är beräknade från år 2018