forum nr 1-09

I Forum nr 1-09 forteller Bertil Jonsson, SP Sveriges Tekniska Forskiningsinstitut, om verdien av å dokumentere U-verdien for hele konstruksjonen, I sammenheng med at fokus på energispørsmål har økt kraftig her det skjedd en markant økning av etterspørsel etter energieffektive løsninger. Det er derfor viktig at konstruksjoner og komponenter dokumenteres på korrekt måte. Dessverre forekommer det iblant feilaktig dokumentasjon av komponenters termiske egenskaper, som igjen gjør det vanskelig å velge gode termiske løsninger.

Prosjektene som presenteres i magasinet er følgende:

  • Södertälje Stadshus, Södertälje, Sverige
  • Karlstad Universitet Hus Vänern, Karlstad, Sverige
  • Shoppen i Aalborg, Danmark
  • Bolagsverket, Sundsvall, Sverige
  • Fredheim Arena, Sandnes, Norge
  • Svarta Borgen, Örebro, Sverige
  • Lier Videregående skole, Lier, Norge

Last ned forum nr 1-09 (2 Mb)