1074 Isolert (Utgår desember 2019)

OBS! Alle produkter i 74-systemet utgår 31. desember 2019 og erstattes av det tilsvarende produktet i 86-systemet.

Vårt isolerte vindussystem har en profildybde på 74 mm og er bygget opp med glassfiberarmerte polyamidlister på 30 mm. Konstruksjonen til den innvendige pakningen og isolatoren optimerer profilenes isolering. Vindusrammer, karm og sprosseprofiler finnes i flere bredder. Vinduet finnes også i tilleggsisolert utførelse, 1074 TX, og da med celleplastisolering i profilene. Vinduene kan enkelt integreres i våre fasadesystemer 4150 og 3074.

OBS! Alle produkter i 74-systemet utgår 31. desember 2019 og erstattes av det tilsvarende produktet i 86-systemet.

Vårt isolerte vindussystem har en profildybde på 74 mm og er bygget opp med glassfiberarmerte polyamidlister på 30 mm. Konstruksjonen til den innvendige pakningen og isolatoren optimerer profilenes isolering. Vindusrammer, karm og sprosseprofiler finnes i flere bredder. Vinduene kan enkelt integreres i våre fasadesystemer 4150 og 3074.

OBS! Alle produkter i 74-systemet utgår 31. desember 2019 og erstattes av det tilsvarende produktet i 86-systemet.

Vårt isolerte blokkvindu har en profildybde på 74 mm og er bygget opp med glassfiberarmerte polyamidlister på 30 mm. Konstruksjonen til den innvendige pakningen og isolatoren optimerer profilenes isolering. Karm og sprosseprofiler finnes i flere bredder. Vinduene kan enkelt integreres i våre fasadesystemer 4150 og 3074.

OBS! Alle produkter i 74-systemet utgår 31. desember 2019 og erstattes av det tilsvarende produktet i 86-systemet.

Vårt isolerte lettveggsvindu har en profildybde på 74 mm og er bygget opp med glassfiberarmerte polyamidlister på 30 mm. Konstruksjonen til den innvendige pakningen og isolatoren optimerer profilenes isolering. Karmprofilen er tilpasset for rasjonell montering i lettveggskonstruksjoner av plate og isolering. Innsiden kompletteres med en utforing av spesialtilpasset aluminiumprofil for forskjellige veggtykkelser. Vindusrammer og sprosseprofiler finnes i flere bredder.

OBS! Alle produkter i 74-systemet utgår 31. desember 2019 og erstattes av det tilsvarende produktet i 86-systemet.

Isolerte aluminiumprofiler med 30 mm glassfiberarmerte polyamidlister. Den innvendige pakningens og isolatorens konstruksjon optimerer isoleringen i profilene. Profildybden er 74 mm. Dørblad, karm og sprosseprofiler finnes i flere størrelser. Vindusdøren kan enkelt integreres i våre fasadesystemer 4150, 5050 SG og 3074.

OBS! Alle produkter i 74-systemet utgår 31. desember 2019 og erstattes av det tilsvarende produktet i 86-systemet.

Isolerte aluminiumprofiler med 30 mm glassfiberarmerte polyamidlister. Den innvendige pakningens og isolatorens konstruksjon optimerer isoleringen i profilene. Profildybden er 74 mm. Dørblad, karm og sprosseprofiler finnes i flere størrelser. Vindusdøren kan enkelt integreres i våre fasadesystemer 4150, 5050 SG og 3074.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk