Lakkering

Lakkering tilbys i et ubegrenset fargevalg med svært god fargeoverensstemmelse. Pulverlakkering er den klart dominerende lakkeringsmetoden i dag. Pulverlakkering utføres med polyesterpulver, med en sjikttykkelse på cirka 60 my. Det er stort sett ingen begrensninger når det gjelder farger. RAL og NCS-skalaene tilbyr et stort antall farger.

Sapa Byggsystems profiler gjennomgår 9 trinn før lakkering:

1. Alkalisk vask
2. Skylling
3. Beising
4. Skylling
5. Avoksidering
6. Skylling
7. Kromatering
8. Skylling
9. Tørking

 

Forbehandling
For å få den rette kvaliteten på den lakkerte overflaten er det viktig at både forbehandlingen, påføringen av lakk og den påfølgende herdingen utføres korrekt. Ettersom man vil oppnå maksimalt feste og holdbarhet, er forbehandlingen av avgjørende betydning. Den består normalt av avfetting og beising av overflaten, etterfulgt av en kromfri kjemisk behandling. Forbehandlingen avsluttes med at profilene skylles i avionisert vann. Forbehandlingen gir den absolutt beste korrosjonsbestandighet og vedheft ved lakkering av produkter som skal benyttes utendørs.

Lakkering
Den forbehandlede profilen dekkes med polyesterpulver. Pulveret - polyester -påføres profilen med elektrostat- eller friksjonsladning. Deretter herdes pulveret i herdeovn på 180ºC. Pulverlakk påføres og herdes uten løsemidler. Ventilasjonsluften fra påføringen av pulveret renses i effektive renseanlegg. Pulver som ”ikke treffer” profilene samles opp i et gjenvinningssystem og føres tilbake i sprøytepistolen.

Fargeprogram ->

 

Vurdering av avvik i overflatebehandlingen

 

Lakkerte aluminiumprofiler
Utseendet på lakkerte aluminiumprofiler evalueres etter kravet til overflaten, såkalt kravoverflate.

Med kravoverflaten menes den delen av den totale overflaten som er avgjørende for utseendet og brukbarheten til produktet. Kanter, dype lommer og sekundære overflater (skjulte overflater) skal ikke inngå som en kravoverflate. Denne overflaten skal være fri for riper ned til metallet. Når belegget på kravoverflaten betraktes fra en vinkel på ca. 60 grader mot den øvre overflaten skal ingen av følgende defekter vises fra en avstand på 3 m: Overdreven ruhet, striper, blærer, inneslutninger, kratere, matte flekker, hull, groper, riper eller andre uakseptable feil . Belegget må ha jevn farge og glans med god dekning. På de skjulte overflatene er det ingen krav.

Inspeksjon
Inspeksjon utføres med en betraktningsavstand på 3 m, i normalt dagslys uten direkte sollys eller med innvendig belysning på 600-1000 lux. Profiloverflaten bør vurderes i 5-10 sekunder. Urenheter og andre feil som ikke er godt synlig i vanlig dagslys fra denne avstanden er ikke kvalifisert grunn for reklamasjon og erstatning.

.