EI 30

Isolert med 42 mm glasfiberarmerte polyamidlister og optimalisert med isolerstaver Sapa Thermo N9. Brannkonstruksjonene skal utføres med godkjente brannglass eller fyllinger.

Brannglassene kan kombineres med inbrudds- og lydklassifiserte glass, også med 2- eller 3-lags glass for lav U-verdi. Maks glasstykkelse 49 mm.

Dører
Kan utføres med dørbladprofiler for modul- resp. smalprofillås og maks dørbladstørrelse 1350 x 2928 mm. Ved pardør er maks bredde utvendig dørblad 2683 mm. Finnes med klemfri bakkant.

Dørene kan klassifiseres for røykgasstetthet i klasse Sa, Sm.

Terskler finnes i ulike utførelser, men dørene kan også monteres med børstetetting uten terskel.

Glasspartier
Kan utføres uten begrensninger i lengde og med maks høyde 4620 mm.

 

Glassede dør- og veggpartier med ramme av isolerte aluminiumprofiler med 74 og 106 mm profildybde. Brannkonstruksjonene skal utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet.

Dørene kan klassifiseres for røyktetthet i klasse Sa.

Dører kan utføres med dørbladsprofiler for alle låstyper og med dørbladsstørrelser opptil 1306 x 2 240 mm. For dobbeltdører er maks bredde på utvendig dørblad 2100 mm.

Terskler finnes i forskjellige utførelser, men dørene kan monteres uten terskel med 10 mm sprekk i underkant.

Glassede veggpartier kan utføres uten lengdebegrensninger og i høyder på opptil 3000 mm.

Rammeprofilene finnes i bredder fra 105 mm opptil 240 mm. For vertikal fuging finnes det også rammeprofiler i utførelse som for delingsprofiler.


Enkeltglass

Glassede dører med ramme av uisolerte aluminiumprofiler med 60 mm profildybde. Brannkonstruksjonene skal utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet.

Dørene utføres med dørbladprofiler for smalprofillås og med maks dørbladstørrelse 1285 x 2240 mm. For dobbeltdører er maks bredde på utvendig dørblad 2100 mm.

Terskler finnes i forskjellige utførelser, men dørene kan monteres uten terskel med 10 mm sprekk i underkant. Dørene kan utformes med klemfri bakkant.

I utførelse med horisontale sprosser oppfylles kravene til skiller i brannklasse E30, EI15 og A30. Sammen med en beskyttelsesavstand på 1,0 m klarer dør med sprosser også brannklasse EI30.
I utførelse uten sprosser klarer døren brannskille i klasse EI30.Sapa Glassparti 3086 med SGG Contraflam Structure er et helglass-system for brannpartier. De vertikale skjøtene mellom glassene er utført uten vertikale profiler etter glassleverandørens anvisninger. Konstruksjonen er kun egnet til innendørs bruk og med maks høyde 3600 mm. Maks bredde uten delingsprofil er 6600 mm. Kan kombineres med Sapa Dør 2086 alt. Sapa Dør 2086 i tilsvarende brannklasse.

Sapa Glassparti 3086 med SGG Contraflam Structure er kun godkjent for innfesting i tung bygningskropp.Sapa Glassparti 3074 med SGG Contraflam Structure er et helglass-system for brannpartier. De vertikale skjøtene mellom glassene er utført uten vertikale profiler etter glassleverandørens anvisninger. Konstruksjonen er kun egnet til innendørs bruk og med maks høyde 3600 mm. Maks bredde uten delingsprofil er 6600 mm. Kan kombineres med Sapa Dør 2074 alt. Sapa Dør 2074 i tilsvarende brannklasse.

Sapa Glassparti 3074 med SGG Contraflam Structure er kun godkjent for innfesting i tung bygningskropp.Innglassede fasader med innvendige rammeprofiler av aluminium med 50 mm profilbredde. Profildybden velges med hensyn til spennvidde og vindlast. På utsiden skrus glassholdere fast i rammeprofiler og utstyres med dekorprofiler.

Brannkonstruksjonene skal utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet. Konstruksjonens utforming varierer, avhengig av om brannen angriper fra innside, utside eller uavhengig av side. Ved brann fra innsiden og fra uavhengig side utføres fasaden som utfagningsvegg mellom bjelkelagene, og ved brann fra utsiden kan fasaden også utføres som utenpåliggende vegg.
Fasadene kan utføres uten lengdebegrensninger ved maks høyde 3000 mm. Ved utenpåliggende vegg gjelder 3000 mm for maks avstand mellom innfestingene.

 

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk