EI 15


Enkeltglass

Glassede dører med ramme av uisolerte aluminiumprofiler med 60 mm profildybde. Brannkonstruksjonene skal utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet.

Dørene utføres med dørbladprofiler for smalprofillås og med maks dørbladstørrelse 1285 x 2240 mm. For dobbeltdører er maks bredde på utvendig dørblad 2100 mm.

Terskler finnes i forskjellige utførelser, men dørene kan monteres uten terskel med 10 mm sprekk i underkant. Dørene kan utformes med klemfri bakkant.

I utførelse med horisontale sprosser oppfylles kravene til skiller i brannklasse E30, EI15 og A30. Sammen med en beskyttelsesavstand på 1,0 m klarer dør med sprosser også brannklasse EI30.
I utførelse uten sprosser klarer døren brannskille i klasse EI30.

 

Glassede dør- og veggpartier med ramme av isolerte aluminiumprofiler med 74 og 106 mm profildybde. Brannkonstruksjonene skal utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet.

Dørene kan klassifiseres for røyktetthet i klasse Sa.

Dører kan utføres med dørbladsprofiler for alle låstyper og med dørbladsstørrelser opptil 1306 x 2 240 mm. For dobbeltdører er maks bredde på utvendig dørblad 2100 mm.

Terskler finnes i forskjellige utførelser, men dørene kan monteres uten terskel med 10 mm sprekk i underkant.

Glassede veggpartier kan utføres uten lengdebegrensninger og i høyder på opptil 3000 mm.

Rammeprofilene finnes i bredder fra 105 mm opptil 240 mm. For vertikal fuging finnes det også rammeprofiler i utførelse som for delingsprofiler.Innglassede fasader med innvendige rammeprofiler av aluminium med 50 mm profilbredde. Profildybden velges med hensyn til spennvidde og vindlast. På utsiden skrus glassholdere fast i rammeprofiler og utstyres med dekorprofiler.

Brannkonstruksjonene skal utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet. Konstruksjonens utforming varierer, avhengig av om brannen angriper fra innside, utside eller uavhengig av side. Ved brann fra innsiden og fra uavhengig side utføres fasaden som utfagningsvegg mellom bjelkelagene, og ved brann fra utsiden kan fasaden også utføres som utenpåliggende vegg.
Fasadene kan utføres uten lengdebegrensninger ved maks høyde 3000 mm. Ved utenpåliggende vegg gjelder 3000 mm for maks avstand mellom innfestingene.

 

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk