Brann

Følgende produkter er godkjent i henhold til brannklasse EI 15:
- Sapa Dør 2060 (EI 15, A 30, E 30, EI 30)
- Sapa Dør 2074/Glasparti 3074 (EI 15, E 30, EI 30)
- Sapa Fasade 4150 (EI 15, E 30, EI 30)

Følgende produkter er godkjent i henhold til brannklasse A 30:
- Sapa Dør 2060 (EI 15, A 30, E 30, EI 30)

Følgende produkter er godkjent i henhold til brannklasse E 30:
- Sapa Dør 2050/Glassparti 3050 (E 30)
- Sapa Dør 2060/Glassparti 3050 (E 30)
- Sapa Dør 2060 (EI 15, A 30, E 30, EI 30)
- Sapa Dør 2074/Glassparti 3074 (EI 15, E 30, EI 30)
- Sapa Glassparti 3050 SGG Contraflam Structure (E 30)
- Sapa Fasade 4150 (EI 15, E 30, EI 30)

Følgende produkter er godkjent i henhold til brannklasse EI 30:
- Sapa Dør 2060 (EI 15, A 30, E 30, EI 30)
- Sapa Dør 2074/Glasparti 3074 (EI 15, E 30, EI 30)
- Sapa Dør 2086/Glasparti 3086 (EI 30)
- Sapa Glassparti 3074 SGG Contraflam Structure (EI 30)
- Sapa Glassparti 3086 SGG Contraflam Structure (EI 30)
- Sapa Fasade 4150 (EI 15, E 30, EI 30)

Følgende produkter er godkjent i henhold til brannklasse EI 60: 
- Sapa Dør 2074/Glassparti 3074 (EI 60)
- Sapa Dør/Dørparti 2086 (EI 60)
- Sapa Glassparti 3074 SGG Contraflam Structure (EI 60)

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk