Materiale

En serie af førsteklasses aluminium fremstillet med minimum 75 % genanvendt, post-consumer skrot.

Hydro CIRCAL er aluminium af højeste kvalitet, som modtages ved at demontere udtjente vinduer, døre og facader, som har nået slutningen af deres livscyklus, og derefter smelte dem ned, genvinde og til sidst producere et nyt produkt.
Denne proces gør det muligt at mindske udvindingen af mineraler fra jorden, undgå udledning af affald, mindske energiforbruget i produktionsprocessen og begrænse mængden af CO2-udledning i atmosfæren.
Kort sagt er Hydro CIRCAL en meget mere miljøvenlig aluminiumlegering sammenlignet med primæraluminium og et aluminium, som bidrager til udviklingen af en cirkulær økonomi gennem genanvendelse af materialer.

Hvordan er Hydro Circal 75R lavet?

Produktionsprocessen for Hydro CIRCAL kendetegnes ved et nøje udvalgt materiale, som skal genvindes for at opnå en legering af højeste kvalitet til fremstilling af bæredygtige byggesystemer i aluminium.

Aluminium er et materiale, som findes i et væld af forskellige legeringer. Aluminiumlegeringer findes også normalt i kombination med andre grundstoffer som magnesium, kobber, zink, kisel, titanium og krom, afhængigt af hvilken anvendelse den fremstilles til.

Hydros anlæg i Dormagen i Tyskland har udviklet en teknik til effektivt at sortere og separere aluminium fra andre metaller og styrer dem alle til den rigtige genvindingsproces. Dette system gør, at aluminium med den rigtige legering kan sendes til Hydros smelteanlæg.

Hydro, SAPAs leverandør af genvundet aluminium

Det norske multinationale selskab Norsk Hydro ejer varemærket SAPA og forsyner det med al aluminium, som anvendes til at fremstille vinduer, døre og facader.

Med mere end 30.000 ansatte og produktionsanlæg verden over er Hydro verdens førende producent af aluminium.

Aluminium fra Hydro anvendes, ud over til byggesystemer, til produktion af tog, biler, både, fly, computere, mobiltelefoner og andre genstande i vores hverdag.

Gennem lanceringen af Hydro CIRCAL lancerede Hydro det første certificerede, genvundne aluminium på markedet.

Genanvendelse af aluminium og den cirkulære økonomi

Til forskel fra andre materialer kan aluminium genvindes helt uden at miste sine genskaber eller forringe kvaliteten. Det vurderes, at der er i dag findes 200.000.000 ton aluminium, som anvendes i produkter på globalt plan, som er 100 % genvindeligt i slutningen af produkternes livscyklus.
Hydro anvender denne genvindingsproces til at erstatte udvinding af bauxit (mineralet hvorfra aluminium udvindes) med omsmeltning af aluminiumskrot efter brug. Målet er at mindske udnyttelsen af naturressourcer, også selvom aluminiumoxid er det tredje mest almindelige grundstof på planeten.
Det andet formål er at forhindre, at produkter, som kan genvindes, smides ud, og dermed give dem en uendelig levetid i den cirkulære økonomi.

Hvad er Hydro CIRCAL 75?

Hydro CIRCAL er verdens første, certificerede og genvundne aluminium med mindst 75 % aluminium, som kommer fra udtjente produkter, som har nået slutningen af deres livscyklus.

Den mest væsentlige forskel mellem Hydro CIRCAL og andre legeringer, som indeholder genvundet materiale, er, at Hydro CIRCAL giver nyt liv til vinduer, døre og facader, som allerede har været anvendt i bygninger, og forhindrer, at de bortskaffes som affald. Man taler her om cirkulære materialer.

Genbrug af aluminium sparer energi

Fremstilling af primæraluminium fra udvinding af bauxit kræver en stor mængde energi med de nuværende industrielle processer. Dette leder til store CO2-udledninger og er en direkte årsag til klimaforandringer.

Ved at genvinde aluminiumskrot efter et produkt sparer omsmeltningsprocessen op til 95 % af denne energi og giver et materiale af samme høje kvalitet som primæraluminium.

Brug af produkter med Hydro Circal 75R reducerer miljøbelastningen

Konsekvensen af at anvende Hydro CIRCAL er en markant reduktion i CO2-udledningen på mere end 85 % sammenlignet med det globale gennemsnit for produktion af primæraluminium.

Med sine 2,3 kg CO2 pr. kg aluminium er Hydro CIRCAL for nærværende den aluminiumlegering, som har den laveste CO2-udledning på markedet.

Og det slutter ikke her. Målet er at mindske fodaftrykket yderligere og anvende en legering, som indeholder 100 % genvundet aluminiumskrot.

EFFEKTEN AF AT VÆLGE SAPA-PRODUKTER

Hvad er forskellen mellem at vælge SAPA-produkter med Hydro CIRCAL-aluminium og produkter fremstillet af primæraluminium fra andre kilder?
Det gennemsnitlige CO2-aftryk for aluminium, som anvendes i Europa, er 8,6 kg CO2 for hvert kg aluminium. Med Hydro CIRCAL falder dette CO2-aftryk til 1,9 kg aluminium, hvilket indebærer, at 6,3 kg CO2 forhindres i at komme ud i atmosfæren.

Et typisk aluminiumvindue indeholder cirka 20 kg aluminium, hvilket giver en gennemsnitlig besparelse på 126 kg CO2-udledning for hvert vinduessystem.

VINDUE

 

ALUMINIUM

 

CO2-AFTRYK

1 bolige = 5 vinduer

1 projekt = 50 boliger

50 boliger
= 250 vinduer

 

1 vindue = 20 kg aluminium (gennemsnit)

250 vinduer
= 5.000 kg aluminium

 

5.000 kg primæraluminium x 8,6 kg CO2 = 43.000 kg CO2-udledning

5.000 kg Hydro CIRCAL-aluminium
x 1,9 kg CO2 = 9.500 kg CO2-udledning

Anvendelse af SAPA-vinduer fremstillet af Hydro CIRCAL i denne bygning indebærer en reduktion af CO2-udledningen på 31.500 kg.

Det svarer til udledningen fra 21 biler på et helt år. 

For at være reelt bæredygtige mener vi, at man er nødt til at kigge på verden uden for de fire vægge og arbejde for at gøre den til virkelighed – allerede fra i dag. Det er derfor, vi anvender førsteklasses lavemissionsmaterialer for at drive alle områder af vores virksomhed så bæredygtigt som muligt. SAPA anlægger et holistisk perspektiv på bæredygtighed og handler på 3 hovedområder:

For at reducere CO2-udledningen i brugsfasen

For at reducere forudgående og indlejrede udledninger 

For at se det store billede