Materiale

Reduktion af bygningers driftsmæssige emissioner gennem højtydende og cirkulære produkter.

"Anvendelsesfasen er en vigtig del af en bygnings livscyklus¹. Den mest effektive måde at reducere driftsemissionerne på er at tilbyde højtydende produkter til optimering af energiforbruget, så snart bygningen er i brug. Jo mindre energi der forbruges, og jo mindre energi der produceres, desto færre emissioner genereres der. Vi udvikler højtydende produkter, der opfylder strenge krav til varmeisolering, lav vedligeholdelse, energiydelse, komfort og akustik.
Resten af CO2-emissionerne genereres i de forudgående processer, hvor anvendelsesfasen tegner sig for 1/3 af den samlede CO2-emission. Læs hvordan vi kan reducere disse i kapitlet beyond products."

UNIKKE EGENSKABER

Aluminiums fleksibilitet, lethed og styrke gør det til det perfekte materiale til stort set enhver designudfordring. Aluminium har også andre gode egenskaber, se nogle eksempler nedenfor:

- Aluminium afgiver ikke støv eller andre partikler. Ved kontakt giver materialet heller ingen toksiske problemer.

- Når aluminium når sit smeltepunkt ved en brand (ca. 650 °C), afgiver det ikke brændbare gasser eller dampe.

- Aluminiumsprofiler er nemme at vedligeholde. På grund af dets holdbarhed og modstandsdygtighed ved hjælp af overfladebehandlinger, er det tilstrækkeligt med regelmæssig rengøring med et neutralt rengøringsmiddel, efterfulgt af skylning med vand.

ØKOLOGISK MATERIALE
Aluminium er kendt som et miljøvenligt materiale, fordi det er fuldstændigt genanvendeligt. Ved omsmeltning mister materialet aldrig kvalitet eller styrke. Derudover kræver genanvendelse af aluminium kun 5% af den energi, der bruges til fremstilling af primæraluminium.

Vores vej til den certificerede cirkulære økonomi

CERTIFIEREDE MATERIALER

SAPAs profilsystem indeholder aluminium med et lavt CO2-indhold. Dette opnås ved at anvende fornyelig energi og genvundet aluminium fra udtjente byggeprodukter. Denne proces til genvinding er kontrolleret af en tredje part: DNV-GL, Det norske veritas – et uafhængigt certificeringsfirma med hovedsæde i Oslo og 350 kontor verden over.

SAPA er en del af Hydro Group, som var den første virksomhed til at modtage Aluminium Stewardship Initiative (ASI), den internationalt anerkendte standard for vurdering af bæredygtighed gennem hele livscyklussen for aluminium, fra tidspunktet hvor metallet udvindes, dets produktion, anvendelse og frem til genvinding, når produktet har nået slutningen af sin livscyklus.

 

CERTIFIEREDE PRODUKTER

Når det gælder design, materialer og måden, produkter fremstilles på, skal vi tilbyde det, som markedet efterspørger. Samtidig med, at miljøet skal respekteres i alle led.

Vi klassificerer blandt andet vores produkter i henhold til Cradle to Cradle samt gennem et uafhængigt institut, som certificerer produkter og processer ud fra et cirkulært perspektiv. En EPD-deklaration tilbydes også for at sikre produktets miljøpåvirkning gennem hele processen.

 

CERTIFIEREDE BYGNINGER

LEED, BREEAM, WELL er nogle af de mest anerkende organisationer til vurdering af bygningers bæredygtighed og miljøpåvirkning. Blandt de mest relevante krav for at modtage certificering for grønt byggeri er kreditterne, som udløses af de materialer, man har valgt at bruge.

Ud over at tilbyde produkter med en lavere miljøpåvirkning kan vi tilbyde certificeringer, som bidrager til at opnå de forskellige klassificeringssystemer for bæredygtige byggerier.

Disse certificeringer inkluderer ISO-certificeringer for kvalitets- og miljøstyring, officielle testcertificeringer, Cradle to Cradle-certificeringer, lokale certificeringer som Miljöbyggnad med mere. Denne information sammenfattes i billedet nedenfor:

For at være reelt bæredygtige mener vi, at man er nødt til at kigge på verden uden for de fire vægge og arbejde for at gøre den til virkelighed – allerede fra i dag. Det er derfor, vi anvender førsteklasses lavemissionsmaterialer for at drive alle områder af vores virksomhed så bæredygtigt som muligt. SAPA anlægger et holistisk perspektiv på bæredygtighed og handler på 3 hovedområder:

For at reducere CO2-udledningen i brugsfasen

For at reducere forudgående og indlejrede udledninger 

For at se det store billede

 

Sources

 

¹WGBC (2019). Op. cit.