Virksomhed

Opnåelse af en mere bæredygtig fremtid kan kun ske gennem en fælles indsats fra alle interessenter. SAPA anerkender vigtigheden af at samarbejde med kunder, konkurrenter, leverandører, forretningspartnere, NGO’er, myndigheder og lokalsamfund. Vores tilgang til dialog med interessenter er baseret på ”OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct”. Vi er forpligtet til at interagere med vores interessenter på en etisk forsvarlig og transparent måde. Vi bestræber os på at udvise integritet i alt, hvad vi gør, via: mangfoldighed og inklusion, dialog med lokalsamfund, dialog med foreninger, NGO’er og andre institutionelle interessenter. For eksempel samarbejder vi med leverandører, der deler vores værdier, og som også ønsker at bevæge sig i retning af bæredygtighed ved at være transparente og acceptere vores Code of Conduct. Vi implementerer løbende nye metoder til kontrol af bæredygtighed for at sikre en bæredygtig adfærd i overensstemmelse med gældende love og internationale bestemmelser. Endelig samarbejder vi med vores kundenetværk for at fastlægge de bedste fremgangsmåder og støtte et mere bæredygtigt marked på lang sigt.

Læs mere information på Hydro website ↗.

WEBUILDING PARTNERSKAB

En positiv indvirkning på lokalsamfund er også afgørende, når det handler om at være virkelig bæredygtig. Og sammen opnår man altid mere, når man har de rigtige partnere ved sin side, som har samme værdier. Derfor har SAPA besluttet at samarbejde med NGO’en WEbuilding, som er en international gruppe af arkitekter. Sammen støtter og sikrer vi bæredygtig adgang til uddannelse i områder, hvor børn har mest brug for det.

OM WEBUILDING

WEbuilding er en nonprofit-organisation, som blev grundlagt i 2015 af en international gruppe af arkitekter, som drives af engagerede og højt kvalificerede frivillige.

WEbuilding stiler efter at understøtte udviklingsprojekter i det globale syd ved at anvende en bæredygtig tilgang til byggeri og projektplanlægning. Sammen med erfarne, lokale NGO’er arbejder de målrettet på positivt at påvirke livskvaliteten i disse områder med mangel på ressourcer og på at vise, at en mere miljøvenlig arkitekturtilgang kan have en langtrækkende positiv effekt. WEbuilding støtter med tværfaglig viden, et agilt netværk, pålidelige partnere og mange års erfaring inden for byggeindustrien. Dette resulterer i individuelle arkitekturløsninger, som gavner den enkelte, lokalsamfundet og samfundet generelt.

Adgang til uddannelse er en vigtig nøgle til et funktionelt samfund.

WEbuildings projektet bidrager markant til dette – og tilbyder folk meget konkrete fordele:

• Uddannelse øger chancerne for et liv med selvbestemmelse – fri for fattigdom
• Forbedring af sundhed med skolemad og rent drikkevand
• Yderligere opgaver for virksomheder og lokale hjælpere
• Videnoverførsel om bæredygtige materialer og byggepraksis
• Promovering af socialt engagement og social sammenhængskraft
• Forbedring af livskvalitet

SAPA anerkender WEbuildings værdier og ambitioner, og derfor har vi underskrevet en 3-årig aftale med WEbuilding om samarbejde på mange projekter og mange forskellige måder.

SENESTE PROJEKTER

De seneste WEbuilding-projekter med fokus på etablering af bæredygtige uddannelsesfaciliteter til børn i nød i Afrika og Latinamerika.

VORES FÆLLES PROJEKT: EN SKOLE I RANJA-DALEN I HAITI

Hos SAPA har vores medarbejdere i en 3 måneder lang intern udfordring løbet, gået og cyklet for at nå målet om at bidrage med en donation på 20.000 €. Ved at tilbagelægge en distance svarende til en tur til månen og tilbage igen vil deres indsats og engagement gøre det muligt for WEbuilding at bygge en klasselokale på en skole i Haiti som et led i vores partnerskab.

Projektet i Haiti handler om opførelse af en skole til børnene i Grand’Anse-provinsen, som er udsat for naturkatastrofer. Orkaner, jordskælv og oversvømmelser udgør store trusler mod befolkningen (UNDP 2015; DPC 2016). Katastrofer har tidligere ødelagt området. Omkring 44 % af alle orkaner, som påvirker Haiti, rammer Grand’Anse, hvilket gør det til landets næstmest ramte region (Sud er den mest ramte med 59 procent). Grand’Anse har andre udfordringer, som vedrører miljøkatastrofer, skovrydning og epidemier, herunder kolera, HIV/AIDS og tuberkulose (Cordaid 2013, Government 2010).

Børnene, der bor i Ranja-dalen, har ikke mulighed for at gå i skole, fordi der ikke er nogen skole der, hvor de bor. For at komme i skole skal de krydse en livsfarlig flod hver dag, primært hvor floden bliver oversvømmet.

WEbuilding planlægger at bygge en folkeskole med seks klasselokaler og toiletenheder. Hvert klasselokale har plads til 30 elever. Det betyder over, at 450 børn over en periode på 10 år får glæde af skolen. Det omtrentlige budget for projektet er 75.000 €. SAPAs bidrag vil hjælpe med at bygge et helt klasselokale for 30 børn og en toiletenhed. Byggeriet startede i januar 2022, og de første elever starter i efteråret 2022.

LANGSIGTEDE MÅL: VÆR MED TIL AT ÆNDRE DAGSORDENEN

Men SAPA vil gå endnu længere ...

Ud over at deltage i Haiti-projektet vil WICONA også støtte WEbuilding andre fremtidige projekter. Disse projekter består ikke kun af opførelse af skoler, men vil også sætte partnere, kunder og leverandører i kontakt med WEbuilding.

Partnerskab med WEbuilding og sammenhold mellem alle medarbejdere om at bevæge sig mod en mere bæredygtig fremtid har vist, hvordan samarbejde kan føre til større ting. Stor indvirkning på samfundet og vores fremtid kan kun ske med storstilet mobilisering.

Vores bæredygtighedsrejse kan kun ske ved at samarbejde med medarbejdere, leverandører, kunder, lokale organisationer og NGO’er mod et bedre samfund. Partnerskab er den eneste måde at udfordre vores marked, jeres naboer og vores regeringer på til at bygge anderledes – for at ændre dagsordenen og bygge langsigtet.

For at være reelt bæredygtige mener vi, at man er nødt til at kigge på verden uden for de fire vægge og arbejde for at gøre den til virkelighed – allerede fra i dag. Det er derfor, vi anvender førsteklasses lavemissionsmaterialer for at drive alle områder af vores virksomhed så bæredygtigt som muligt. SAPA anlægger et holistisk perspektiv på bæredygtighed og handler på 3 hovedområder:

For at reducere CO2-udledningen i brugsfasen

For at reducere forudgående og indlejrede udledninger 

For at se det store billede